Webex-assistent tillgänglig i Cisco Webex Meetings.

Från och med uppdateringen 41.6 har Webex Events (nytt) webbinarläge stöd för Webex-assistent för planer som stöder upp till 10 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

I 41.7-uppdateringen stöds Webex-assistent möten som startas eller deltar via Webex-appen som inte är fullf?liga möten. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Om alternativet Webex-assistent är aktiverat på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar i det vänstra navigeringsrad.

2

Välj fliken Schemaläggning.

3

Markera kryssrutan Dela automatiskt mötes markerar, spelar in och avskrift med mötesdeltagare och inbjudna och tillåter dem att göra ändringar.

Nu när ditt möte eller ditt webbsinar avslutats, om Webex-assistent var aktiverat, skickas mötet eller webbsinar till alla deltagare.
Du kan dela upp till 20 individuella höjdpunkter samtidigt.

1

Gå till Möten till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

Avslutade möten
2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela höjdpunkter från.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Markera kryssrutorna bredvid de höjdpunkter som du vill dela.

4

Välj Dela höjdpunkter och klicka sedan på Välj personer frånDela höjdpunktermötesdeltagare och inbjudna.

5

Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill dela mötet med eller webbsinarinnehållet med och klicka sedan på Välj.

6

Klicka på Dela.

1

Gå till Möten till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj E-post .

4

Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka på Behörigheter och välj sedanVisare eller Redigerare för att ange om varje person ska kunna visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska ingå i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa mötes- och webbsinarinnehåll skapat av Webex-assistent.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, tryck på , gör dina ändringar Redigera mötetoch tryck Ssave dina ändringarpå . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötet eller webbsinarinnehåll med och knacka sedan på Dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon trycker du Dela mötet på Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

Tryck på Sluta dela för att sluta dela möte eller webbsinarinnehåll medalla. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna nå mötet eller webbsinarinnehåll.