Cisco Webex Board fungerar som en fysisk förlängning av din Cisco Webex Teams-app. När appen, antingen mobilappen eller skrivbordsappen, är ansluten till en Webex Board kan du samarbeta med andra i ditt Cisco Webex Teams-utrymme från enheten. Ring upp kollegor, visa filer som har delats och fortsätt att arbeta på whiteboardtavlor som du har skapat vid det föregående mötet.

När du öppnar ett utrymme från appen på en enhet har du åtkomst till samma aktiviteter som i appen. Det innebär att du kan ringa till alla som har lagts till i utrymmet, arbeta på whiteboardtavlor och visa filer som har delats i utrymmet. Det går för närvarande inte att delta i konversationer från enheten.

Öppna ett utrymme på en Board-enhet från en bärbar dator

Datorn måste vara ansluten till Cisco Webex Board för att kunna öppna ett befintligt utrymme. Om det inte har skett automatiskt kontrollerar du identifieringsinställningarna.

1

När din Webex Teams-app för Mac eller Windows är ansluten till en Webex Board ser du enhetens namn längst ned i utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex Teams-utrymme som du vill öppna på enheten. Klicka sedan på Öppna ett utrymme.


3

Nu ser du namnet på det öppnade utrymmet uppe till vänster på enhetens skärm och kan komma åt alla aktiviteter i det.

4

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet (Close the Space) från enheten.

Öppna ett utrymme från en mobilenhet

Datorn måste vara ansluten till Cisco Webex Board för att kunna öppna ett befintligt utrymme. Om det inte har skett automatiskt kontrollerar du identifieringsinställningarna.

1

Välj det utrymme som du vill öppna i Webex Teams-apparna. Gå till aktivitetsmenyn och tryck på Öppna på Webex Board.

2

Nu ser du namnet på det öppnade utrymmet uppe till vänster på enhetens skärm och kan komma åt alla aktiviteter i det.

3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet (Close the Space) från enheten.

Använda whiteboardfunktioner

När du har öppnat ett utrymme på Cisco Webex Board kan du skapa nya whiteboardtavlor som sparas automatiskt i det utrymmet. Du kan också fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som tidigare har sparats i det utrymmet.

På enhetens startsida trycker du på Whiteboardtavla (Whiteboard) för att få åtkomst till sparade whiteboardtavlor. Från whiteboardskärmen kan du också skapa en ny whiteboardtavla genom att trycka på Ny whiteboardtavla (New whiteboard). När du är klar kan alla i Webex Teams utrymmn hitta ditt Webex Board på whiteboard-menyn för utrymmet.Mer information om hur du använder whiteboardfunktioner på en enhet finns i den här artikeln.

Visa en fil på en enhet

De filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett utrymme kan visas på enheten när du har öppnat utrymmet. Du gör det genom att knacka på Filer på enhetens startskärm och sedan välja den fil som du vill öppna. Bläddra uppåt eller nedåt i den fil som du delar. Dra ihop eller dra i sär bilden på enheten om du vill zooma in eller ut.

Du kan öppna filer i följande format: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls och .xlsx. Filerna måste ha färre än 150 sidor och vara under 200 MB. Det går att ladda upp andra typer av filer, men de kommer inte att visas som miniatyrer.

Du kan knacka på och välja om du vill dölja filer som inte stöds.Knacka på om du vill gå tillbaka till filöversikten.

De Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett utrymme kan även visas på Board-enheten när du har öppnat utrymmet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till ECM-plattformen och i den här artikeln beskrivs hur du delar filer i Webex Teams från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

För att du ska kunna öppna filerna på Board-enheten måste webbmotorn aktiveras.

OneDrive- och SharePoint Online-dokument finns i Arkiv på Board-enhetens startsida. Välj filen som du vill öppna. Du kanske måste logga in för att kunna läsa eller redigera dokumentet, men sessionsinformation rensas när du stänger utrymmet.

Ring alla i ett utrymme

När du har öppnat ett utrymme på ditt Webex Board knackar du på Ring på startskärmen. När du gör det öppnas en egenbild av ditt utrymme. Tryck på för att starta samtalet.

Du kan se vem som har anslutit sig till samtalet genom att trycka på Personer .

Om du inte vill lägga till alla i utrymmet till ditt samtal måste du först stänga utrymmet från enheten. Tryck sedan på Samtal (Call) på enhetens startsida för att ringa till de personer som du vill kontakta.