På möten i Webex-utrymmen kan alla tysta övriga deltagare.

I Webex-möten eller möten i personliga rum kan enbart värden och samvärden tysta andra.

I ett tvåvägssamtal går det också att tysta den andra personen.


Du kan inte slå på ljudet för andra deltagare när du har tystat dem, de måste slå på sitt eget ljud. Värden och samväden kan dock begära att deltagarna slår på sitt eget ljud direkt från deltagarlistan. Knacka på deltagarens namn och välj Begär ljud på. Deltagaren får ett meddelande med en uppmaning att slå på ljudet.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Knacka på deltagarna du vill tysta och välj tysta ljud.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Knacka på deltagarna du vill tysta och välj tyst.

1

Gå till deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Markera deltagarna du vill tysta och välj tysta ljud.