I ett WebEx Teams Meeting kan alla tysta övriga deltagare.

I WebEx-möten eller möten i personliga rum kan endast värden tysta andra.

I ett tvåvgssamtal går det också att tysta den andra personen.


Du kan inte slå på ljudet för andra deltagare när du har tystat dem. De måste slå på ljudet själva.

1

Tryck på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av och välj tyst.

1

Tryck på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av och välj tyst.

1

Gå till deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Välj deltagarna du vill tysta och välj tyst.