I ett Webex Teams Meeting kan alla tysta övriga deltagare.

I Webex-möten eller möten i personliga rum kan enbart värden och samvärden tysta andra.

I ett tvåvägssamtal går det också att tysta den andra personen.


Du kan inte slå på ljudet för andra deltagare när du har tystat dem. De måste slå på ljudet själva.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Knacka på deltagarna du vill tysta och välj tysta ljud.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Knacka på deltagarna du vill tysta och välj tyst.

1

Gå till deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Markera deltagarna du vill tysta och välj tysta ljud.