Funktionsbegränsningar för det här mötet:

 • Möten som använder slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering stöds inte.

 • Webex Meetings den virtuella skrivbordsprogramvaran stöder inte hantering av eller anslutning till privata möten.

 • Deltagarnas namn visas i huvudchatten även om de listruta de deltar i ett privat möte.

 • Om det finns problem med nätverksanslutningen kan privat möte att återgå till huvudmötet när de återansluter.

 • Om du tilldelar värdrollen till någon som använder en version tidigare än WBS40.9 kommer de senaste mötena att avslutas.

 • Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningsdialogrutan för det breakout-mötet öppet åt gången.

 • Om ljudanslutningstypen för ett möte endast är Använd VoIP och webbplatsadministratören inte har aktiverat alternativet mötesrum för samarbete för värden, kommer möten inte att vara tillgängliga i möteskontrollerna.

 • Frågor och svar stöds inte i möten i Webex Meetings mobilappen.

Aktuella begränsningar som kommer att åtgärdas i en följande version:

 • Det går inte att delta i ett möte via en videoenhet, Webex-appen eller av mötesdeltagare som endast deltar via telefon.

 • iPhone-användare kan delta privat möte men de kan inte vara värd för sessioner.

 • iPad-användare kan inte be alla att återgå till mötet.

 • iPhone-deltagare kan inte flyttas eller utbytas till en privat möte efter att det diskussionsdeltagarna har startat.

Följande funktioner stöds för närvarande inte vid deltagande i en privat möte (kommer att åtgärdas i följande version):

 • Räcka upp handen, People Insights och anteckningsrollen

 • Webex-assistent för möten

 • Dold textning

 • Spela in breakoutmöten

 • Dela webbläsare

 • Dela multimedia

 • Dela en fil med alternativet Öppna och dela

 • Dela iPhone- eller iPad-skärmar (endast Mac-funktion)

 • Kommentar och whiteboardtavla på Windows och Mac (endast funktionen för iOS och Android)

 • Fjärrkontroll

 • Direktströmning

 • Omröstning

 • Spara chat

 • Användare som deltar via Webex Meeting-webbappen kan inte dela innehåll