Med virtuella kameror kan användare välja en visuell visning som till exempel ett videoflöde, statiska bilder, delning av ett skrivbord och så vidare. Virtuella kameror är inte maskinvarukameror, men när de är aktiverade kan användare välja en för sitt videoflöde under samtal och möten.


Den här inställningen tillåter endast att du aktiverar eller inaktiverar virtuella kameror på macOS. Windows-användare kan alltid få tillgång till virtuella kameror om denna inställning är aktiverad eller inaktiverad.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Hantera > organisationsinställningar.

2

Bläddra till den virtuella kameran och växla sedan inställningen till något av följandetillstånd:

  • – Aktiverar val av virtuell kamera för macOS-användare i organisationen.
  • Av– Inaktiverar val av virtuell kamera för MacOS-användare i din organisation.