Många inställningar och funktioner är aktiverade som standard. Du kan anpassa de här alternativen på menyn Inställningar.

Du kan ändra ljudet som din telefon använder för inkommande samtal.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Ringsignal och volym.

4

Tryck på en ringsignal.

Om telefonens ringsignal är för hög eller låg när du får ett inkommande samtal kan du ändra ringsignalsvolymen. Ändringar av ringsignalens volym påverkar inte din ljudnivå i ett samtal.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Ringsignal och volym.

4

Använd skjutreglaget för att justera volymen.

Du kan ändra visningsspråket så att telefonen visar meddelanden på ditt modersmål.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Språk.

4

Tryck på ett språk.

Du kan ändra tidszonen om den är fel.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Tidszon.

4

Tryck på en tidszon.

Om du vill göra visningen mer bekväm kan du justera telefonens standardljusstyrka.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Dra i skjutreglaget för att justera skärmens ljusstyrka.