Ändra ditt namn eller din profil bild

Föredrar du att använda kort formen av ditt namn, eller så kan du skriva in ditt mellan namn? Inga problem, du kan ändra hur ditt namn visas i din profil. Du kan även anpassa din profil genom att lägga till en profilbild.

Min Webex-profil

1

Logga in på din Webex-webbplats och mus-på nedåtpilen bredvid ditt namn.

2

Från listan väljer du min profil.

3

Om du endast vill ändra din profilbild, musen, klickar du på ändra och väljer sedan överför bild.

4

För att redigera din profil väljer du redigera min profil.

5

sidan redigera mitt Webex profil anger du ditt förnamn och efter namn som du vill att de ska visas.


 

Du kan även ändra ditt profilbild på den här sidan. Välj ändra profilbild och överför en ny bild.

6

Välj Spara.

Ändra din e-postadress eller ditt lösen ord

Beroende på dina webbplats inställningar kan du även ändra din e-postadress och ditt lösen ord. Du kan inte redigera den här informationen om din webbplats använder enkel inloggning (SSO).

1

Logga in på din Webex-webbplats och mus-på nedåtpilen bredvid ditt namn.

2

Från listan väljer du min profil.

3

sidan redigera mitt Webex profil väljer du Redigera bredvid fältet e-post eller lösen ord för att redigera det.

Redigera min Webex-profil
4

Gör dina ändringar och välj sedan Spara.