Ändra ditt namn eller din profil bild

Föredrar du att använda kort formen av ditt namn, eller så kan du kanske använda ditt mellan namn? Inget problem kan du ändra hur ditt namn visas i din profil. Du kan även anpassa din profil genom att lägga till en profilbild.

Min Webex-profil

1

Logga in på din Webex-webbplats och mus-över nedåtpilen bredvid ditt namn.

2

I listan väljer du min profil.

3

Om du bara vill ändra din profilbild, musen över den och välja ändra ochsedan överföra bild.

4

Om du vill redigera din profil väljer du redigera min profil.

5

sidan redigera mitt Webex profil anger du ditt förnamn och efter namn som du vill att de ska visas.


 

Du kan även ändra din profilbild på den här sidan. Välj ändra profilbild och överför en ny bild.

6

Välj Spara.

Ändra din e-postadress eller ditt lösen ord

Beroende på dina webbplats inställningar kan det hända att du även kan ändra din e-postadress och ditt lösen ord. Om din webbplats använder enkel inloggning (SSO) kan du inte redigera den här informationen.

1

Logga in på din Webex-webbplats och mus-över nedåtpilen bredvid ditt namn.

2

I listan väljer du min profil.

3

sidan redigera mitt Webex profil väljer du Redigera bredvid fältet e-post eller lösen ord för att redigera det.

Redigera min Webex-profil
4

Gör dina ändringar och välj sedan Spara.