1

Välj mer på ett telefonsamtal och välj sedan Håll. När du har parkerat samtalet visar din utrymmes lista att det är spärrat .

2

För att gå tillbaka till ditt pågående samtal väljer du det i listan utrymmen och väljer sedan återuppta.


 

Beroende på vilka samtals alternativ du har konfigurerat kan du eventuellt återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skriv bord eller mobila enhet.

1

När du ringer ett samtal trycker du på mer och väljer sedan Håll. Din lista över dina rum visar att ditt samtal är spärrat .

2

För att gå tillbaka till ditt pågående samtal väljer du det i listan utrymmen och knackar sedan på Fortsätt.


 

Beroende på vilka samtals alternativ du har konfigurerat kan du eventuellt återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skriv bord eller mobila enhet.