Från och med uppdateringen 41.5 finns Webex-assistent för möten även tillgängligt i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer med stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Webex-assistent på Meetings svarar på alla i mötet medan Webex-assistent svarar på personer endast i rummet.

Webex-assistent i mötet svarar på röstkommandon som att ta över möteshöjdpunkter, åtgärdsobjekt och anteckningar. Mer information finns i Använd Cisco Webex-assistent röstkommandon i en Webex Meeting ellerhändelse.

Webex-assistent på rumsenheten svarar på möten med kontrollfokuserade röstkommandon som "Delta i mitt personliga rum", "Avsluta mötet" och "Aktivera volymen". Mer information finns i Komma igång med Webex-assistent för enheter.