För att undvika förväxling med andra samtalstjänster från Cisco har vi flyttat dokumentationen för Spark-samtal från help.webex.com till cisco.com. Använd länkarna som följer och se till att uppdatera dina bokmärken.

Administratörer

För information om hur du administrerar Spark-samtal i din organisation och hur användare kan använda Webex-inställningsportalen (självhjälpsportalen) för att konfigurera funktioner, se Administrationsguide för Spark-samtalhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/admin/wbxch_b_spark-call-guide.html.

Användare och deras telefoner

För information som kan hjälpa slutanvändare att konfigurera och börja använda sina telefoner via Spark-samtal, se Cisco IP-telefon 7800 och 8800-serien, Cisco IP-konferenstelefon 7832 och Cisco ATA 190-SC Guide för Webex-samtal (tidigare Spark-samtal)https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/user/cuip_b_phone-7800-8800-series-ata190sc-guide.html.


Du kan fortfarande hitta Webex-dokumentation på help.webex.com.