För att undvika förvirring hos andra samtals tjänster från Cisco har vi flyttat Webex Call dokumentationen från help.webex.com till cisco.com. Använd länkarna som följer och se till att uppdatera dina bok märken.

Administratörer

Mer information om hur du administrerar Webex Call i din organisation och hur du kan använda Webex-inställningar (självhjälps portalen) för att konfigurera funktionerna finns i Webex Call administrations guidehttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/admin/wbxch_b_spark-call-guide.html.

Användare och deras telefoner

För information som kan hjälpa slutanvändare att installera och börja använda sina telefoner på Webex Call, se Cisco IP-telefon 7800 och 8800-serien, Cisco IP-konferens telefon 7832 och Cisco ATA 190-SC-guide för Webex Calling (tidigare Webex Call) vid https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/sparkcall/user/cuip_b_phone-7800-8800-series-ata190sc-guide.html.


Du kan fortfarande hitta Webex Teams dokumentation på help.webex.com.