Kända problem och begränsningar

Påminnelser från Slackbot visas inte korrekt:

  • Påminnelser kommer från appens installations program istället för den person som har schemalagt mötet.

  • Påminnelser visas med extra text mellan avsändaren och Webex meddelandet. Om du har schemalagt ett möte bör du Visa en lista över dina möten och klicka på starta eller delta i för att delta i ditt kommande möte. -[Mötes titel]. "

När du startar eller schemalägger ett Webex-möte i en privat kanal eller ett direkt meddelande kommer du inte att se dessa typer av meddelanden:

  • aviseringar om att ett möte pågår.

  • aviseringar om att inspelningen är klar.

  • påminnelser om att det är dags att starta eller delta i ett schemalagt möte.

När du schemalägger ett Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum som börjar inom 10 minuter kommer du att se en Starta Mötes knapp i Mötes aviseringarna som visas i konversationen. I annat fall kommer du att bli påmind 10 minuter innan mötet är schemalagt att starta. Du får påminna dig om att använda kommandot/webexschedule List för att visa en lista över dina kommande möten. Värdar kan starta mötet genom att klicka på knappen Start som visas bredvid mötet i listan. Inbjudna kan använda kommandot/webexschedule List för att visa en lista över kommande möten och sedan välja knappen delta som visas bredvid mötet i listan.

Möten i personliga rum som är schemalagda i slack visas inte i din Mötes lista på din Webex-webbplats. E-postinbjudningar skickas inte till inbjudna deltagare.