Kända problem och begränsningar

Begränsningar vid direkt meddelande:
  • Mötes påminnelser och pågående aviseringar visas inte i direkt meddelanden.

  • Inspelnings påminnelser för inspelade möten visas inte i direkt meddelanden.

  • När du använder kommandot/webexschedule i ett direkt meddelande läggs inte de direkt meddelande deltagarna till som mötes deltagare.

  • Kommandot/invite [@botname] fungerar inte i direkt meddelanden.

När du schemalägger ett Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum som börjar inom 10 minuter kommer du att se en Starta Mötes knapp i Mötes aviseringarna som visas i konversationen. I annat fall kommer du att bli påmind 10 minuter innan mötet är schemalagt att starta. Du får påminna dig om att använda kommandot/webexschedule List för att visa en lista över dina kommande möten. Värdar kan starta mötet genom att klicka på knappen Start som visas bredvid mötet i listan. Inbjudna kan använda kommandot/webexschedule List för att visa en lista över kommande möten och sedan välja knappen delta som visas bredvid mötet i listan.

Möten i personliga rum som är schemalagda i slack visas inte i din Mötes lista på din Webex-webbplats. E-postinbjudningar skickas inte till inbjudna deltagare.