Poznati problemi i ograničenja

Ograničenja direktnih poruka:
  • Podsetnici za sastanke i obaveštenja u toku za sastanke se ne pojavljuju u direktnim porukama.

  • Zapisivanje podsetnika za snimljene sastanke ne pojavljuje se u direktnim porukama.

  • Kada koristite komandu /webexschedule u direktnoj poruci, učesnici direktne poruke se ne dodaju automatski kao učesnici sastanka.

  • Komanda /pozovi [@botname] ne radi u direktnim porukama.

Kada zakažete Webex sastanak ili sastanak lične sobe koji počinje u roku od 10 minuta, videćete dugme "Započni sastanak" u obaveštenjima o sastanku koja se pojavljuju u razgovoru. U suprotnom, biće vam poslat podsetnik za sastanak 10 minuta pre planiranog početka sastanka. Ona će vas podsetiti da koristite komandu /webexschedule liste da biste prikaželi listu predstojećih sastanaka. Domaćini mogu da započnu sastanak tako što će izabrati dugme "Start" koje se pojavljuje pored sastanka na listi. Učesnici mogu da koriste komandu /webexschedule liste da bi pokazali listu svojih predstojećih sastanaka, a zatim da izaberu dugme "Pridruži se" koje se pojavljuje pored sastanka na listi.

Sastanci lične sobe zakazani u slack-u nisu prikazani na listi sastanaka na vašoj Webex lokaciji. Takođe, pozivne e-poruke se ne šalju učesnicima.

Da biste videli status "Na Webex sastanku" za sve članove radnog prostora, uključujući administracije radnog prostora, primarni vlasnik mora da instalira Webex aplikaciju.