Kjente problemer og begrensninger

Begrensninger for direktemeldinger:
  • Møtepåminnelser og pågår-varsler for møter vises ikke i direktemeldinger.

  • Opptakspåminnelser for møteopptak vises ikke i direktemeldinger.

  • Når du bruker kommandoen /webexschedule i en direktemelding, legges ikke deltakerne i direktemeldingene automatisk til som møtedeltakere.

  • Kommandoen /invite [@botnavn] fungerer ikke i direktemeldinger.

Når du planlegger et Webex-møte eller et møte i et personlig rom som starter innen 10 minutter, ser du en Start møte-knapp i møtevarslene som vises i samtalen. Ellers får du tilsendt en møtepåminnelse 10 minutter før møtet er planlagt å starte. Det vil minne deg på å bruke kommandoen /webexschedule list for å vise en liste over kommende møter. Verter kan starte møtet ved å velge Start-knappen som vises ved siden av møtet i listen. De inviterte kan bruke kommandoen /webexschedule list for å vise en liste over kommende møter og deretter velge Bli med-knappen som vises ved siden av møtet i listen.

Møter i personlige rom som er planlagt i Slack, vises ikke i møtelisten på Webex-nettstedet. E-postmeldinger med invitasjon sendes heller ikke til de inviterte.

Hvis du vil se statusen « I et Webex-møte» for alle medlemmer av et arbeidsområde, inkludert administrasjon av arbeidsområder, må hovedeieren installere Webex-appen.