En strömmande leverantör som du aktiverar i webbplatsalternativ är tillgänglig för användare att strömma till. Innan användarna kan strömma till Vbrick rev måste du:

Se till att läsa den här artikeln som talar om Vbrick-installation och granska den här artikeln som beskriver hur man spelar upp ett Webex-möte i en webb sändning.

1

Logga in på webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet direkt uppspelnings leverantörer och välj Vbrick rev för varje region som du vill aktivera Vbrick rev-direktuppspelning för.

3

För att göra funktionen tillgänglig för enskilda användare går du till användar hantering på vänster navigeringsfält. > Redigera användare och välj en användarkonto att uppdatera. För nya användare, gå till användar hantering > Lägg till användare.

4

I avsnittet privilegier för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

5

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.