Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Alla som har redigerings privilegier för utskriften kan hämta dem, spela upp ett ljud klipp, redigera text för utskrift och skapa högdagrar från utskrift.

Granska och redigera utskriften

1

Välj fliken avskriftensidan Mötes innehåll på din Webex-webbplats.

För att gå till sidan Mötes innehåll , se Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

Fliken avskrift
2

Om du är Mötes värd eller om värden ger dig behörighet att redigera Mötes innehåll kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljud klipp

Håll mus pekaren över den text som du vill höra och välj spela upp ljudspela upp ljud.

Redigera text för utskrift

Håll mus pekaren över texten som du vill redigera och välj Redigera utskriftRedigera utskrift. Gör dina ändringar och välj Spara redigera utskriftSpara redigera utskrift.

Skapa en högdager av viss text

För mus pekaren över texten och välj Lägg till i högdagrar. Texten läggs till på fliken högdagrar som en antecknings markering.

Hämta utskriften

Under fliken utskrift väljer du fil namnet på det format som du vill hämta.

Du kan hämta utskriften i WebVTT-format (. VTT) eller textfil (. txt).

Om värden har gett dig privilegier för visning kan du spela upp ljud klipp i avskriften.

Spela upp ljud klipp från din Mötes utskrift på en mobil enhet.

1

Tryck på fliken avskriftensidan Mötes information på din app.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötes information finns i Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

2

Om du är Mötes värd eller värd delar Mötes innehåll med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljud klipp

Knacka på den text som du vill höra och knacka på spela upp ljud.