Var är Webex-assistent tillgängligt för möten?

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings för Webex Meetings skrivbords-, mobil- och webbappar. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer som har stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare. Din Webex-webbplats och dina användare måste länkas till Cisco Webex Control Hub eller hanteras i Control Hub och på Cisco Webex videoplattform version 2.0 om det är aktiverat att delta i möten från videosystem. Mer information om vilken version du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer.

Webex-administratörer kan Webex-assistent för -möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning. Webex-administratörer kan aktivera och inaktivera Webex-assistent när som helst. Webex-assistent för Meetings är aktiverad som standard. Under ett möte eller webinar kan värdar slå på eller stänga av Webex-assistent.

Webex-assistent tillgänglig globalt. För närvarande skriver den endast ut den engelska dialogen korrekt.

Sekretess

Så här ställer du Webex-assistent för -möten

Använda möte Webex-assistent möten