Den här artikeln gäller samtal och möten i ett utrymme. För att ta bort bakgrundsljud under schemalagt möte Webex-möten eller i ett Webex-möte i ett personligt rum, se Ta bort bakgrundsljud under Webex Meeting eller händelse.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du endast använder datorljud.

Ta bort bakgrundsljud på något av följande sätt:

  • Under ett samtal eller ett möte väljer du rullgardingsknappen Ljud av, Väljer Inställningar och aktiverar sedan Ta bortbakgrundsljud.

  • När du inte är i ett samtal eller möte går du till dina ljudinställningar och aktiverar Ta bort bakgrundsljud.

 

Alternativet Ta bort bakgrundsljud är tillgängligt när musikläget är avstängt. Om du vill ta bort bakgrundsljud avmarkerar du Musikläge.