Ljudinställningar

1

Klicka på profilbild, välj Inställningaroch välj Ljud. Därefter kan du ändra följande inställningar:

 • Välj vilka enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ringsignalen. Här kan du justera volymen på dina högtalare och din mikrofon och markera kryssrutan Justera volym automatiskt.
 • Välj Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standardalternativ på ditt system. När du ändrar ljudenheten för ditt operativsystem följer Webex ändringen därefter. För att se vilken enhet du för närvarande har ställt in som standard går du till Starta > Inställningar > System > Ljud.

   

  Använd en av våra Cisco Headset 500-serien med USB-anslutning eller Cisco-headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.

 • Välj volymen på det inkommande samtalets ringsignal och aviseringsljuden.

  Klicka på Test för att testa volymnivån. Ringsignalen som du valde i Aviseringar > samtal spelas upp.

 • Markera kryssrutan Slå på ljud tillfälligt genom att hålla blanksteg så att du kan slå på ljudet för dig själv tillfälligt under ett möte.
 • Under Webex smart audio:

Du kan även ändra dina ljudalternativ direkt från dina samtalskontroller. Klicka på rullgardingspilen bredvid Ljud av, välj Inställningar och gör sedan dina val.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar och välj Ljud. Sedan kan du ändra följande inställningar:

 • Välj vilka enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ringsignalen. Här kan du justera volymen på dina högtalare och din mikrofon och markera kryssrutan Justera volym automatiskt.
 • Välj Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standardalternativ på ditt system. När du ändrar ljudenheten för ditt operativsystem följer Webex ändringen därefter. För att se vilken enhet du för närvarande har ställt in som standard går du till Systeminställningar > Ljud.

   

  Använd en av våra Cisco Headset 500-serien med USB-anslutning eller Cisco-headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.

 • Välj volymen på det inkommande samtalets ringsignal och aviseringsljuden.

  Klicka på Test för att testa volymnivån. Ringsignalen som du valde i Aviseringar > samtal spelas upp.

 • Markera kryssrutan Slå på ljud tillfälligt genom att hålla blanksteg så att du kan slå på ljudet för dig själv tillfälligt under ett möte.
 • Under Webex smart audio:

Om du vill ändra ljudalternativen från samtalskontrollerna klickar du på rullgardingspilen bredvid Stäng av ljud, väljer Inställningar och gör sedan dina val.

Standardljudet beror på samtalstypen. När du ringer ett videosamtal vill du kunna titta på telefonen under samtalet, så att högtalaren är standardljudet. När du ringer ett ljudsamtal eller svarar på ett samtal är hörluren standard.

Du kan endast ändra ditt ljud från högtalare till hörlur under ett samtal, såvida du inte vill att en inställning som Svara på samtal med högtalare ska gälla för alla inkommande samtal.
1

Tryck och välj sedan Högtalare eller iPhone (om du använder en iOS-enhet) eller Telefon (om du använder en Android-enhet).

När du ansluter till en ljudenhet, t.ex. din högtalare, Bluetooth-enhet eller hörlurar, ändras ikonen till liv så att du får veta hur ditt ljud överförs.

2

(Valfritt) Tryck på profilbild, gå till Inställningar > Ljud och aktivera något av följande alternativ:

 • Svara på samtal med högtalarepå – Denna inställning gäller endast om du inte har en extern ljudenhet ansluten.
 • Under Webex Smart Audio:

Du kan ändra den mikrofon som du använder när du ringer ett samtal.


 

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox för att ringa samtal. Oavsett om du använder en webbläsare på Windows, Mac eller Linux ska du även se till att din webbläsare är inställd på att använda kameran och mikrofonen.

1

Klicka på aktivitetsmenyn och välj Möte. Välj vilken enhet som ska användas för att ringa samtalet genom att klicka på Ljud/Video.