Audio settings

1

Klicka på Inställningari navigeringssidofältet och välj Ljud. Du kan sedan ändra någon av följande inställningar:

 • Välj vilka enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ringsignalen. Du kan justera volymen på högtalaren och mikrofonen härifrån och kontrollera Justera volymen automatiskt kryssrutan.
 • Välj Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standardalternativ på ditt system. När du ändrar ljudenheten för ditt operativsystem följer Webex ändringen därefter. Gå till för att se vilken enhet du har konfigurerat som standard Starta > Inställningar > System > Ljud .

   
  Använd en av våra Cisco Headset 500-serien med USB-anslutning eller Cisco-headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.
 • Välj volymen på det inkommande samtalets ringsignal och aviseringsljuden.

  Klicka på Testa för att testa ljudnivå. Ringsignalen som du valde i Aviseringar > Samtal spelas upp.

 • Markera kryssrutan Slå på ljud tillfälligt genom att hålla blanksteg så att du kan slå på ljudet för dig själv tillfälligt under ett möte.
2

Klicka på Smart-ljud och under Mikrofonljudväljer du bland följande:

3

Under Externt ljud väljer du bland följande:

Detta gäller för Webex Calling och samtal som hålls av en tjänsteleverantör.
 • Optimera för extern parts röst – för att ta bort allt ljud

 • Original(standard) – ingen bearbetning

1

Klicka på Inställningari navigeringsraden och välj Ljud. Du kan sedan ändra någon av följande inställningar:

 • Välj vilka enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ringsignalen. Du kan justera volymen på högtalaren och mikrofonen härifrån och kontrollera Justera volymen automatiskt kryssrutan.
 • Välj Använd systeminställning för att använda en enhet som är konfigurerad som standardalternativ på ditt system. När du ändrar ljudenheten för ditt operativsystem följer Webex ändringen därefter. Gå till för att se vilken enhet du har konfigurerat som standard Systeminställningar > Ljud .

   

  Använd en av våra Cisco Headset 500-serien med USB-anslutning eller Cisco-headset 730 med Bluetooth i dina möten och samtal.

 • Markera kryssrutan Slå på ljud tillfälligt genom att hålla blanksteg så att du kan slå på ljudet för dig själv tillfälligt under ett möte.
2

Klicka på Smart ljud

3

Under Externt ljud väljer du bland följande:

Detta gäller för Webex Calling och samtal som hålls av en tjänsteleverantör.
 • Optimera för extern parts röst – för att ta bort allt ljud

 • Original(standard) – ingen bearbetning

I MacOS Sonoma (macOS 14) lade Apple till mikrofonen i huvudsystemfältet när det finns en aktiv mikrofon. Den här funktionen visas på Mac-modeller från 2018 och senare.

Mikrolägen träder i kraft innan ljudet tillhandahålls till Webex-appen och kan strida mot dina smarta ljudinställningar. För att säkerställa bästa ljudkvalitet rekommenderar vi att du använder standardmikrofonläget med Webex-appen och kontrollerar dina mikrofonoptimeringar med våra smarta ljudinställningar.

Standardljudet beror på samtalstypen. När du ringer ett videosamtal vill du kunna titta på telefonen medan du talar, så din högtalare är standardljud. När du ringer ett ljudsamtal eller svarar på ett samtal är hörluren standard.

Du kan bara ändra ljudet från högtalare till hörlurar under ett samtal, om du inte vill ha en inställning som t.ex. Besvara samtal med högtalaren på för alla inkommande samtal.

Tryck på din profilbild, gå till Inställningar > Ljud och aktivera något av följande alternativ:

 • Svara på samtal med högtalare aktiverad
 • Under Smart-ljud:
  • Brusreducering för att delta i möten och samtal utan att oroa sig för bakgrundsljud, till exempel tangentbordskrivning och dörrklockor.

  • Optimera för min röst för att ta bort bakgrundstal och ljud när du befinner dig i en bullrig miljö där andra pratar, t.ex. ett kafé.

  • Musikläge

Du kan ändra den mikrofon som du använder när du ringer ett samtal.


 

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox för att ringa samtal. Oavsett om du använder en webbläsare på Windows, Mac eller Linux ska du även se till att din webbläsare är inställd på att använda kameran och mikrofonen.

Klicka på aktivitetsmenynoch välj Träffas. Välj den enhet som ska användas för att ringa samtalet genom att klicka på Ljud/Video.