Utrymmes innehåll

När ett utrymme tas bort raderas även alla meddelanden och delade filer. Den tid som innehåll lagras för och när det tas bort baseras på utrymmes policyn för din organisation.

1

Går du till utrymmen, markerar utrymmet och klickar på personer.

2

Högerklicka på varje persons namn och välj ta bort från utrymme.

3

Klicka på Utrymmes information och välj lämna utrymme.

1

Välj utrymmet, öppna aktivitets menyn och välj personer. Knacka sedan på varje persons namn och knacka på ta bort från utrymme.

2

Gå till aktivitets menyn, Välj infooch sedan lämna.

1

Välj utrymmet, går till Visa personer, klicka på mer bredvid varje persons namn och välj ta bort från utrymme.

2

Gå till utrymmes inställningarna och välj sedan lämna utrymme.