Bu kısayollar Webex uygulaması için geçerlidir, ancak Webex Meetings veya Events kullanıyorsanız bkz. Webex Meetings ve Webex Events Erişilebilirlik Özellikleri.

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamta çalışır. Örneğin, Ctrl + B, mesaj yazarken kalın metni geçiştir.

Klavye Navigasyonu

Webex arasında gezinmek için klavyenizikullanabilirsiniz.

 • Navigasyon menüsündeki öğeler arasında gezinmek için Ctrl ve sayı kullanın. Örnek: Ctrl + 1, sizi ilk öğeye getirir ve Ctrl + 2, sizi ikinci öğeye getirir.

 • Uygulama içinde gezinmek için Tab tuşunu, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşunu kullanın.

 • Uygulamadaki mesajlar, alanlar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca Alt ve ok tuşlarını, alanlar arasında geçiş yapmak ve alanları okundu olarak işaretlemek için de kullanabilirsiniz.

 • Öğeleri seçmek için Boşluk Çubuğu veya Enter'ı kullanın.

Ayrıca, daha üretken olmak için uygulamanın önemli mesajlaşma alanlarına hızlıca gitmek için bazı klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

 • Alanlar listesinde Tüm sekmesine gitmek için Alt + Shift + A tuşlarına basın.

 • Oluştur mesaj alanına gitmek için Ctrl+Shift+I kısayollarını kullanın.

 • Odağı mesaj geçmişine eklemek için Ctrl + H tuşlarını kullanın.

Klavye Kısayolları

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamta çalışır. Örneğin, mesaj yazarken Markdown'a Ctrl + M tuşlarına basabilirsiniz. Ctrl + Shift + S medya istatistiklerini gösterir; bir Webex çağrısınnken.

Windows Klavye Kısayolları

İşlem

Klavye Kısayolu

Alan Oluşturma

Ctrl + Shift + N

Doğrudan Mesaj Gönder

Ctrl + N

Alan Listesinde Tüm sekmeleri göster

Alt +Shift + A

Ara

Ctrl + F

Sağ Tık Menüsünü Göster

Shift + F10

@ Herkes Hakkında Bahsetmeleri Göster

Ctrl + Shift + L

Benim Için @ Bahsetmeleri Göster

Ctrl + Shift + O

Bayrakları Göster

Alt + Shift + F

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Shift + U

Bildirimleri Göster

Alt + Shift + N

Okunmayanları Göster

Alt + Shift + R

Taslakları Göster

Alt + Shift + D

Yardım

F1

Webex Uygulamasından Çık

Ctrl + Q

Paylaşılan İçeriği Önizleme

İşlem

Klavye Kısayolu

Önizlemeyi Kapat

Esc

Önceki Sayfa

Yukarı Ok veya Sayfa

Sonraki Sayfa

Aşağı Ok veya PgDn

Biçimlendirme Metni

İşlem

Klavye Kısayolu

Mesaja Yeni Hat Ekle

Shift + Enter

Markdown'a Geç

Ctrl + M

Kalın Değiştir

Ctrl + B

Italik Değiştir

Ctrl + I

Altını Değiştir

Ctrl + U

Madde Işaretli Listeyi Değiştir

Shift + Alt + U

Numara listesini değiştir

Shift + Alt + O

Başlık Boyutu 1'i Değiştir

Shift + Alt + 1

Başlık Boyutu 2'ye Değiştir

Shift + Alt + 2

Başlık Boyutu 3'ü değiştir

Shift + Alt + 3

Geri Al

Ctrl + Z

Yinele

Ctrl + Y

Kopyala

Ctrl + C

Kes

Ctrl + X

Yapıştır

Ctrl + V

Dosya Ekle

Ctrl + O

Gif Ekle

Ctrl + G

Emoji Ekle

Windows Anahtarı + .

Kişisel Toplantı Odası bağlantısını ekle

Shift + Alt + P

Sayfa Aşağı

PgDn

Sayfa Yukarı

PgUp

Bir Alanda

İşlem

Klavye Kısayolu

Bir Alanda Bul

Ctrl + Shift + J

Sık Kullanılan Olarak İşaretle

Ctrl + Shift + F

Alandan Ayrıl

Ctrl + Shift + E

Kişi Ekle

Ctrl + Shift + P

Beyaz Tahta Oluşturma

Ctrl + Shift + B

Beyaz Tahtayı Göster

Ctrl + Shift + W

Alan Ayrıntılarını Panoya Kopyala

Ctrl + Shift + K

Mesaj Alanına Git

Ctrl + Shift + I

Mesaj Geçmişine Odaklanma

Ctrl + H

Toplantılar ve Çağrılar

İşlem

Klavye Kısayolu

Çağrı Yanıtla

Ctrl + L

Mesajla Yanıtla

Ctrl + R

Çağrıyı Redd

Ctrl + D

Arama İstatistiklerini Göster

Ctrl + Shift + S

Konuk Ekle

Ctrl + Shift + G

Sessize Alma

Ctrl + Shift + M

Video Devam/Kapalı

Ctrl + Shift + V

Aramayı Sonlandır

Ctrl + K

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Shift + Q

Sesli Çağrı Yapma

Ctrl + Alt + C

Görüntülü Çağrı Yapma

Ctrl + Alt + V

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamta çalışır. Örneğin, Komut + B, mesaj yazarken kalın metni geçiştir.

Klavye Navigasyonu

Webex arasında gezinmek için klavyenizikullanabilirsiniz.

 • Uygulamada gezinmek için Tab tuşunu, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşunu kullanın.

 • Uygulamadaki mesajlar, alanlar veya diğer menü öğelerinde gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Alanlar listesinde gezinken, alanları okundu olarak işaretlemek için Seçenek ve ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

 • Öğeleri seçmek için Boşluk Tuşu veya Enter anahtarını kullanın.

Mac Klavye Kısayolları

İşlem

Klavye Kısayolu

Alan Oluşturma

Shift + Komut + N

Doğrudan Mesaj Gönder

Shift + Komut + P

Alanları Göster

Shift + Komut + A

Ekipleri Göster

Shift + Komut + T

Çağrıları Göster

Shift + Komut + C

Toplantıları Göster

Shift + Komut + M

Tümünü Göster

Komut + 1

Bildirimleri Göster

Komut + 2

Okunmayanları Göster

Komut + 4

Kişileri Göster

Komut + 5

Sık Kullanılanları Göster

Komut + 6

Benim Için @ Bahsetmeleri Göster

Komut + 7

@ Herkes Hakkında Bahsetmeleri Göster

Komut + 8

Bayrakları Göster

Komut + 9

Bul

Komut + F

Bir Alanda Bul

Command + Shift + F

Seçenekler

Command + ,

Menüyü Sağ Tıklatın

Shift + F10

Geri (ziyaret edilen alanlar)

Komut + [

İleri (ziyaret edilen alanlar)

Komut + ]

Webex Uygulamasından Çık

Komut + Q

Kapat

Esc

Biçimlendirme Metni

İşlem

Klavye Kısayolu

Mesaja Yeni Hat Ekle

Shift + Enter

Kalın Değiştir

Komut + B

Italik Değiştir

Komut + I

Altını Değiştir

Komut + U

Kopyala

Komut + C

Yapıştır

Komut + V

Kes

Komut + X

Yazmayı Geri Al

Command + Z

Yinele

Shift + Komut + Z

Tümünü Seç

Komut + A

Seçime Git

Komut + J

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Komut + :

Başlık Boyutu 1'i Değiştir

Seçenek + Komut + 1

Başlık Boyutu 2'ye Değiştir

Seçenek + Komut + 2

Başlık Boyutu 3'ü değiştir

Seçenek + Komut + 3

Markdown'a Geç

Seçenek + Komut + M

Yapıştır ve Stille Eşleştir

Seçenek + Shift + Komut + V

Bul ve Değiştir

Seçenek + Komut + F

Yazılama Başlat

fn fn

Emoji + Simgeler

Kontrol + Seçenek + Boşluk Çubuğu

Dosya Ekle

Seçenek + Komut + A

PMR'mi ekle

Kontrol + Shift + P

Gif Ekle

Kontrol + G

Sayfa Aşağı

fn + Yukarı Ok

Sayfa Yukarı

fn + Aşağı Ok

Bir Alanda

İşlem

Klavye Kısayolu

Mesajları Göster

Kontrol + Komut + M

Sık Kullanılan Olarak İşaretle

Seçenek + Komut + V

Alandan Ayrıl

Seçenek + Komut + E

Kişi Ekle

Option + Command + P

İçeriği/Dosyaları Göster

Kontrol + Komut + C

Tüm Mesajları Bildire Geç

Seçenek + Komut + N

Beyaz Tahta Oluştur

Seçenek + Shift + Komut + W

Beyaz Tahtayı Göster

Shift + Komut + W

Ekipe Git

Seçenek + Komut + T

Alan Ayrıntılarını Panoya Kopyala

Komut + Seçenek + K

Toplantılar ve Çağrılar

İşlem

Klavye Kısayolu

Çağrı Başlat

Seçenek + Komut + C

Çağrıyı Sona Erdi

Command + K

Konuk Ekle

Kontrol + Shift + G

Arama İstatistiklerini Göster

Shift + Komut + S

Tuş Takımı'ni Göster

Kontrol + Shift + K

Sessize Alma

Kontrol + Alt + M

Video Devam/Kapalı

Kontrol + Alt + V

Konuk Ekle

Kontrol + Shift + G

Ekranı Paylaş

Kontrol + Shift + D

Toplantı Kontrollerini Göster

Kontrol + Shift + Q

Sesli Çağrı Yapma

Seçenek + Komut + C

Görüntülü Çağrı Yapma

Seçenek + Komut + U

Klavye Navigasyonu

Webex arasında gezinmek için klavyenizikullanabilirsiniz.

 • Uygulamada gezinmek için Tab tuşunu, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşunu kullanın.

 • Uygulamadaki mesajlar, alanlar veya diğer menü öğelerinde gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

 • Öğeleri seçmek için Boşluk Tuşu veya Enter anahtarını kullanın.

Web Klavye Kısayolları

İşlem

Windows Klavye

Mac Klavye

Alan Oluşturma

Alt + N

Seçenek + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

Alt + P

Seçenek + P

Alanları Aç

Ctrl + Alt + 1

Kontrol + Seçenek + 1

Ekipleri Aç

Ctrl + Alt + 2

Kontrol + Seçenek + 2

Çağrıları Aç

Ctrl + Alt + 3

Kontrol + Seçenek + 3

Toplantıları Aç

Ctrl + Alt + 4

Kontrol + Seçenek + 4

Kişileri Göster

Ctrl + Alt + 5

Kontrol + Seçenek + 5

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Alt + U

Kontrol + Seçenek + U

Benim Için @ Bahsetmeleri Göster

Alt + Shift + O

Kontrol + Seçenek + O

@ Herkes Hakkında Bahsetmeleri Göster

Alt + Shift + L

Kontrol + Seçenek + L

Bayrakları Göster

Ctrl + Alt + F

Kontrol + Seçenek + F

Bildirimleri Göster

Ctrl + Alt + N

Kontrol + Seçenek + N

Okunmayanları Göster

Ctrl + Alt + R

Kontrol + Seçenek + R

Taslakları Göster

Ctrl + Alt + D

Kontrol + Seçenek + D

Bul

Alt + Shift + F

Seçenek + F

Alanda Bul

Ctrl + Alt + Shift + F

Komut + Seçenek + F

Uygulamadan Çık

Ctrl + W

Command + W

Sonraki Bölüme Git

F6

Kullanılamıyor

Önceki Bölüme Git

Shift + F6

Kullanılamıyor

Ayarları/Tercihleri Aç

Ctrl + Shift + ,

Shift + Komut + ,

Geri

Kullanılamıyor

Seçenek + Komut + [

İlet

Kullanılamıyor

Seçenek + Komut + ]

Yardımı Göster

Ctrl + F1

Komut + F1

Kapat

Esc

Esc

Alan Listesi

İşlem

Windows Klavye

Mac Klavye

Alan Listesine Git

Yukarı/Aşağı Ok Tuşu

Yukarı/Aşağı Ok Tuşu

Diğer Eyleme Git

Sol/Sağ Ok Tuşu

Sol/Sağ Ok Tuşu

Alan Listesi Panelini Aç/Kapat

Ctrl + Alt + L

Kontrol + Shift + L

Biçimlendirme Metni

İşlem

Windows Klavye

Mac Klavye

Mesaja Yeni Hat Ekle

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopyala

Ctrl + C

Komut + C

Kalın Değiştir

Ctrl + B

Komut + B

Italik Değiştir

Ctrl + I

Komut + I

Altını Değiştir

Ctrl + U

Komut + U

Markdown'a Geç

Alt + Shift + M

Komut + Kontrol + M

Yapıştır

Ctrl + V

Komut + V

Kes

Ctrl+ X

Komut + X

Geri Al

Ctrl + Z

Command + Z

Yinele

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Dosya Ekle

Alt + A

Seçenek + Komut + A

Emoji Ekle

Ctrl + Alt + Boşluk

Seçenek + Kontrol + Boşluk Çubuğu

Gif Ekle

Alt + G

Seçenek + G

Mesaja Bayrak Gönder

Ctrl + Shift + _

Kontrol + Shift + _

Sonrakini Bul

Kullanılamıyor

Seçenek + Komut + G

Bulmak için Seçimi Kullan

Kullanılamıyor

Komut + E

Belgeyi Şimdi Kontrol Et

Kullanılamıyor

Komut + ;

Yazılama Başlat

Kullanılamıyor

fn fn

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Kullanılamıyor

Komut + :

Metin Bloğu seçin

Ctrl + Shift + Yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Metni Kod Parçacığı olarak yapıştır

Ctrl + Shift + V

Kullanılamıyor

Biçimlendirmeyi Kaldır

Alt + Shift + C

Kullanılamıyor

Sonraki Paragraf

Ctrl + Aşağı ok tuşu

Kullanılamıyor

Önceki Paragraf

Ctrl + Yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Yanıtla

Alt + R

Seçenek + R

Sayfa Aşağı

PgDn

fn + PgDn

Sayfa Yukarı

PgUp

fn + PgUp

Bir Alanda

İşlem

Windows Klavye

Mac Klavye

Sık Kullanılanlar

Ctrl + Shift + F

Komut + Seçenek + V

Alandan Ayrıl

Ctrl + Alt + E

Komut + Seçenek + E

Alan Ayarlarını Görüntüle

Ctrl + Alt + S

Komut + Seçenek + S

Ekibe Git

Ctrl + Alt + T

Komut + Seçenek + T

Kişi Ekle

Ctrl + Alt + P

Komut + Kontrol + P

Beyaz Tahta Oluştur

Ctrl + Alt + W

Kontrol + Seçenek + W

Beyaz Tahtaları Aç

Alt + Shift + W

Kontrol + Komut + W

Sonraki Alan

Alt + Aşağı ok

Seçenek + Aşağı ok

Önceki Alan

Alt + Yukarı ok

Seçenek + Yukarı ok

Etkinlik Panelini Aç

Ctrl + Shift + Boşluk Çubuğu

Komut + Shift + Boşluk Çubuğu

Çağrıda

İşlem

Windows Klavye

Mac Klavye

Çağrı Yanıtlama

Ctrl + Shift + L

Komut +Shift + L

Çağrı Başlat

Alt + C

Seçenek + C

Çağrıyı Sona Erdi

Alt + Shift + K

Komut + Shift + K

Çağrıyı Redd

Ctrl + Shift + X

Komut + Shift + X

Tuş Takımını Aç

Ctrl + Alt + K

Kontrol + Seçenek + K

Sessize Alma

Ctrl + Alt + M

Kontrol + Seçenek + M

Video Devam/Kapalı

Ctrl + Alt + V

Kontrol + Seçenek + V

Konuk ekle

Ctrl + Alt + G

Kontrol + Seçenek + G

Ekranı Paylaş

Alt + Shift + D

Kontrol + Shift + D

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Alt + Q

Kontrol + Seçenek + Q