Toplantıyı iptal et

Mobil mobil uygulamasından planlanmış bir toplantıyı Webex edebilirsiniz.

1

Toplantılar ' aMeetingsgidin.

2

Takvimde toplantıyı bulun.

3

Toplantıya çift tıklayın, Toplantıyı sil'etıklayın ve ardından toplantıyı silmek istediğinizi onaylayın.


 

Ayrıca toplantıyı tıklar ve Sil ve Tamam > Silöğesini tıklarsiniz.

Katılımcılara bir toplantı iptali gönderilir ve toplantı takviminden kaldırılır.