Bir cihazı kaydettirmek için önce Control Hub'da bir etkinleştirme kodu oluşturmanız gerekir. Etkinleştirme kodu oluşturmayı öğrenmek için, bkz. Bir Cisco Webex Toplantı Odası Cihazı veya Cisco Webex Board için Yer Oluşturma ve Hizmet Ekleme.

Yerel web arabiriminden, yalnızca önceden kaydedilmemiş olan bir cihazı kaydettirebilirsiniz.


Cihaz daha önce kaydedilmemişse veya cihaza fabrika sıfırlaması yapıldıysa, sihirbazdan saat dilimini ve dil ayarlarını ayarlamanız gerekir. Sihirbaz zaman aşımına uğrarsa varsayılan ayarlar uygulanır.

Kısıtlamalar

API'de bulunan bazı yapılandırmalar, komutlar ve durumlar yalnızca tesis içinde kayıtlı cihazlara uygulanır. Webex'e kayıtlı cihazlara uygulanmazlar. API kılavuzunun Desteklenen Komutlar Matrisinde, bu öğeler "Yalnızca Tesis İçi" olarak işaretlenmiştir.

Geçerli olmayan yapılandırmalar, komutlar ve durumlar arasında; H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity ve Uzak Uç Kamera Kumandası ile alakalı her şey bulunmaktadır.

Bu kategorilerde API komutlarına karşı programlama yapmamanızı öneririz.

API'den

API'ye nasıl erişebileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Gelişmiş Ayarlar makalesini okuyun.

xCommand Webex Registration Start

Parametreler:

ActivationCode (gerekli) <Dizi: 16, 19>

Bu cihaz için Control Hub'da oluşturulan etkinleştirme kodu.

SecurityAction (gerekli) <Harden, NoAction>

Harden: Bu cihaz için oluşturulmuş olan tüm yerel kullanıcıları devre dışı bırakır ve Makroları devre dışı bırakır.

NoAction: Hiçbir yapılandırmayı kaldırmaz. Mevcut entegrasyonlar ile devam etmek istiyorsanız NoAction'ı kullanın.

Açıklama: Control Hub'da oluşturulan etkinleştirme kodunu girerek cihazı Cisco Webex'e kaydetmeyi başlatın. Yerel kullanıcılar ve entegrasyonları saklayıp saklamayacağınızı seçmeniz gerekir.

Kayıt işleminin başarılı veya başarısız olduğunu belirten bir onay alırsınız.

xCommand Webex Registration Cancel

Açıklama: Cihazın Cisco Webex kaydını iptal edin. Bu komut yalnızca, xCommand Webex Kayıt Başlangıcı ile kayıt başladıktan sonra kısa bir süre çalışır.

Yerel Web Arabiriminden

Yerel web arabirimine nasıl erişebileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Gelişmiş Ayarlar makalesini okuyun.

Cihaz daha önceden kaydedilmemişse, Webex'e kaydolmak için buraya tıklayın... düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir açılır pencere görünür ve Control Hub'da oluşturduğunuz etkinleştirme kodunu girebilirsiniz.


Bu cihaz için oluşturulmuş olan tüm yerel kullanıcılar ve tüm entegrasyonlar devre dışı bırakılır.