1

User Hub'da oturum açın.

2

Şuraya gidin: Ayarlar > Toplantılar > Planlama.

3

içinde zamanlama izni kutusuna, sizin için planlamasına izin vermek istediğiniz ana bilgisayarların e-posta adreslerini yazın.

Birden çok adresi virgül veya noktalı virgülle ayırın.


 

En fazla 20 ana bilgisayar seçebilirsiniz.

4

(İsteğe bağlı) Temsilcilerinize kayıtlar, dökümler, vurgulamalar ve katılım raporları gibi toplantı sonrası içeriğe erişim izni vermek için, Toplantı içeriğini temsilcilerimle otomatik olarak paylaş .

Temsilciler, toplantı sona erdikten sonra toplantı içeriğine bir bağlantıyla bir e-posta alır veya User Hub'dan toplantı içeriğine gidebilirler. Bir temsilci bir toplantı planlarsa, toplantı içeriği yine de tüm temsilcilerle paylaşılır.
5

Kaydet seçeneğine tıklayın.