Filigran
15 Mar 2021 | görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Webex Toplantısından Sonra Cisco Webex Yardımcısı İçeriğini Yönetme

Webex Toplantısından Sonra Cisco Webex Yardımcısı İçeriğini Yönetme

Meetings için Webex Yardımcısı Tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme

Toplantı sona erdikten sonra toplantı sahibi, toplantı vurguları, döküm ve kayıt kullanılabilir olduğunda bir e-posta alır. Ev sahibi içeriği size paylaştısa bir de e-posta alırsınız. E-posta, Webex siteniz üzerinde toplantı içeriğinin bağlantısını içerir.

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

Bu özellik, toplantılara video sistemlerinden katılmak için Cisco Webex video platformu 2.0 sürümünü gerektirir. Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için Cisco Webex Meetings Sürümünüzün Numarasını Bulma bölümüne bakın.

Webex Yardımcı, Webex sitesinde etkinleştirilmişse toplantı sahipleri toplantı sırasında Webex Yardımcıyı etkinleştir veya kapatabilirsiniz. Bir toplantıyı her başlatmada Webex Yardımcıyı otomatik olarak açmak için Planlama tercihleri seçeneğinde Webex Yardımcısı seçeneğiniişaretleyin.

1

Toplantı sahibi sizsanız ve içerik görüntülemeye hazırsa"Webex toplantı içeriğiniz mevcut" şeklinde bir e-posta alırsınız. E-postada Toplantı içeriğini görüntüle'yi seçin.

Toplantı içeriğinize e-posta kullanılabilir

Toplantı sahibi toplantı içeriğini size paylaştısa e-postada "Toplantı sahibiadı > Webex toplantı içeriğini paylaşmış olabilir".

Webex siteniz üzerinde Toplantı içerik sayfası açılır.

Toplantı içerik sayfası
2

Toplantı vurguları toplantı sırasında yakalansa, Vurgular sekmesinden bu toplantılara erişebilirsiniz. Toplantı kaydedilmişse sırasıyla Döküm ve Kayıt sekmelerinden toplantı dökümüne ve kaydına erişebilirsiniz.

Toplantıya katılan kişiler hakkında daha fazla bilgi almak için kişi bilgileri profilini görmek için katılımcı listesinde profil resminiseçin.


Toplantı içeriğine, kullanılabilir olduktan sonra doğrudan Webex sitesinden de gezinebilirsiniz. Sol navigasyon çubuğunda Toplantılar'a gidin ve Tamamlanan sekmesini seçin.

Geçmiş sekmesi

Toplantıyı bulup seçin.

Toplantıyı listede görmüyorsanız toplantı sahibi toplantı içeriğini ile paylaşılmaz.

Toplantı sahibi sizsanız ve içerik görüntülemeye hazırsa"Webex toplantı içeriğiniz mevcut" şeklinde bir e-posta alırsınız. Toplantı içeriğinizi Webex sitesinden ve mobil uygulamasından görüntüebilirsiniz.

1

Mobil uygulama ana sayfasında sola kaydırın ve Tamamlanan sekmesine dokunun.

2

Toplantı Bilgilerini, Öne Çıkanları, Döküm ve Kaydetme bilgilerini görüntülemek için toplantıyadokunun.

Filigran
15 Mar 2021| görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Cisco Webex Meetings'de Başkalarla Toplantı İçeriği Paylaşma

Meetings için Webex Yardımcısı'nın olduğu bir toplantının sahiplik yaptıysanız, öne çıkanlar Toplantı sona erdikten sonra Webex sitesinde kullanılabilir. Toplantıyı kaydettiyebilirsiniz, döküm ve kayıt webex sitesinde de kullanılabilir. Bu toplantı içeriğini başkalarla paylaşabilirsiniz.

Toplantı sahipleri, toplantı içeriğini birkaç şekilde paylaşabilir: onay kutusunu seçerek katılımcılar ve katılımcılar listesinden veya toplantı içeriğini paylaşmak istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girerek.

Tüm katılımcılar ve katılımcılarla içerik paylaşma
 1. Webex siteniz üzerinde, sol navigasyon çubuğundan Tercihler'e gidin.

 2. Planlama sekmesini seçin.

 3. Toplantı vurgularını, kaydı ve dökümü toplantı katılımcıları ve davetlileriyle otomatik olarak paylaş seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin ve düzenleme yapmalarına izinver.

Katılımcılar ve katılımcılar listesinden seçim
 1. Sol navigasyon çubuğunda Toplantılar'a gidin ve Tamamlanan sekmesini seçin.

  Geçmiş sekmesi
 2. Toplantıyı bulup seçin.


  Toplantının ve kaydın adını paylaşmadan önce daha açıklayıcı bir şekilde değiştirmek gerekirse değişikliklerinizi yapın ve Toplantıyı düzenlemek için basınardından öğesini Değişiklikleri kaydetmek için basıntıklatın. Kayıt konu başlığı eşleşmesi yeni toplantı konu başlığı onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve ardından Evet öğesini tıklatın.

 3. Toplantı konu başlığı'nın yanında, Vurgu gönder öğesini seçin ve ardından Katılımcı vedavetlilerden kişileri seç seçeneğinetıklayın.

 4. Toplantı içeriğini paylaşmak istediğiniz her kişinin yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından Seç öğesini tıklatın.

 5. Paylaş öğesinitıklayın.

E-posta adresleri girin

1

Sol navigasyon çubuğunda Toplantılar'a gidin ve Tamamlanan sekmesini seçin.

2

Toplantıyı bulup seçin.

Toplantının ve kaydın adını paylaşmadan önce daha açıklayıcı bir şekilde değiştirmek için üzerine Toplantıyı düzenlemek için basıntıklayın, değişikliklerinizi yapın ve ardından öğesini Değişiklikleri kaydetmek için basınseçin. Kayıt konu başlığı eşleşmesi yeni toplantı konu başlığı onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve ardından Evet öğesini tıklatın.
3

Toplantı konu başlığı'nın yanında öğesini tıklatın.

4

İçeriği katılımcılar ve davetlilerle paylaşmak için Katılımcılardan ve davetlilerden seç öğesinitıklatın. Aksi takdirde, içeriği paylaşmak istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin.

5

İzinler seçeneğine tıklayın ve ardından her kişinin içeriği görüntüp görüntüleyip görüntüleyy bağlantında olmadığını belirtmek için Görüntüleyici veya Düzenleyici'yi seçin.

6

Geri'yetıklayın.

7

(İsteğe bağlı) E-postaya dahil etmek için giriş mesajı girin.

8

Paylaş öğesinitıklayın.

1

Toplantı Bilgileri sayfasından öğesine dokunun.

Toplantı Bilgileri sayfasına gitmek için Bkz. Webex Yardımcısı tarafından oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.


 

Toplantının ve kaydın adını paylaşmadan önce daha açıklayıcı bir şekilde değiştirmek için değişikliklerinizi yapın ve öğesine Toplantıyı düzenlemek için basınDeğişiklikleri kaydetmek için basındokunun. Kayıt konu başlığı eşleşmesi yeni toplantı konu başlığı onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun.

2

Toplantı içeriğini paylaşmak istediğiniz kişilerin adlarını veya e-posta adreslerini girin veya seçin ve ardından Paylaş öğesine dokunun.


 

Biriyle içerik paylaşımını durdurmak için İzinler Toplantıyı paylaşmak için basın öğesine dokunun ve ardından dokunun. Kişinin adının yanındaki açılır oka ve ardından Kaldır öğesine dokunun.

Herkesle toplantı içeriği paylaşımını durdurmak için Paylaşımı Durdur öğesinedokunun. Birlikte içerik paylaştığım herkes artık toplantı içeriğine erişemeyecektir.

Filigran
15 Mar 2021| görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Toplantılar için Webex Yardımcısı Kullanılarak Oluşturulan Vurguları İnceleme ve Yönetme

Webex toplantınız sırasında vurguları yakalamak için Webex Yardımcısı'nın yardımcıyı kullandınız, vurgular toplantı sona erdikten sonra kullanılabilir. Ev sahibi, vurguları diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve onlara yalnızca görüntüleme veya düzenleme ayrıcalıkları veebilir.

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

Bu özellik, toplantılara video sistemlerinden katılmak için Cisco Webex video platformu 2.0 sürümünü gerektirir. Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için Cisco Webex Meetings Sürümünüzün Numarasını Bulma bölümüne bakın.

Webex Yardımcı, Webex sitesinde etkinleştirilmişse toplantı sahipleri toplantı sırasında Webex Yardımcıyı etkinleştir veya kapatabilirsiniz. Bir toplantıyı her başlatmada Webex Yardımcıyı otomatik olarak açmak için Planlama tercihleri seçeneğinde Webex Yardımcısı seçeneğiniişaretleyin.

Vurgular için ayrıcalıkları düzenlemeye sahip herkes vurguların seslerini oynatabilir, vurgu metnini düzenleyebilir, vurgu etiketlerini değiştirebilir, vurguları silebilir ve vurguları başkalarına gönderebilir.

Toplantıyla ilgili öne çıkanları gözden geçir ve düzenle

1

Webex siteniz üzerinde Toplantı içeriği sayfasında Vurgular sekmesini seçin.

Toplantı içeriği sayfasına gitmek için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı Tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.

Vurgular sekmesi
2

Toplantı sahibi siz veya toplantı sahibi size toplantı içeriği için ayrıcalıkları düzenle verdiyse şunları yapabilirsiniz:

Seçenek Açıklama

Vurgulanan ses çal

Vurgulamanın üzerine gelin ve Ses Çal öğesiniSes Çalseçin.

Vurgu metnini düzenleme

Vurgunın üzerine gelin ve Vurgu düzenle 'yiVurguyı Düzenleseçin. Değişikliklerinizi yapın ve Kaydet Vurguyı Düzenle öğesiniDüzenleme Vurgularını Kaydetseçin.

Vurgu etiketini değiştirme

Mevcut etiketi ve yeni etiketi seçin.

Etiket seçin

Öne çıkanları başkalarına gönder

Paylaşmak istediğiniz öne çıkanları seçin ve Vurgu Gönder öğesiniseçin. Adları veya e-posta adreslerini girin ve E-posta Gönder öğesiniseçin.

Vurguyı silme

Vurgulamanın üzerine gelin ve öğesini seçin.

Ev sahibi size yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları verdiyse vurguların ses klipleri oynatabilirsiniz.

Vurgular için ayrıcalıkları düzenley herhangi bir kişi vurguların seslerini oynatabilir, vurgu metnini düzenleyebilir, vurgu etiketlerini değiştirebilir, vurguları silebilir ve takip etmek için başkalarına vurgu gönderebilir.

Mobil cihazda toplantıyla ilgili öne çıkanları gözden geçirebilirsiniz.

1

Uygulamanız üzerinde Toplantı Bilgilerisayfasındaki Vurgular sekmesine dokunun.

Toplantı Bilgileri sayfanıza giderek daha fazla bilgi almak için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.

2

Toplantı sahibi siz veya toplantı sahibi toplantı içeriğini paylaşılansa şunları yapabilirsiniz:

Seçenek Açıklama

Vurgulanan ses çal

Vurguları seçin ve öğesine Ses Çaldokunun.

Vurgu metnini düzenleme

Vurguları seçin ve öğesine Düzenlemedokunun. Değişikliklerinizi yapın ve öğesine Tamamdokunun.

Vurguyu düzenle

Vurgu etiketini değiştirme

Mevcut etikete ve yeni etikete dokunun.

Etikete dokunun

E-postada öne çıkanları başkalarına gönder

Paylaşmak istediğiniz öne çıkanları seçin ve Gönder öğesine dokunun. Adları veya e-posta adreslerini girin ve Paylaş öğesine dokunun.

Öne çıkanları başkalarına gönder

Vurguyı silme

Vurguları seçin ve öğesine Sildokunun.

Ev sahibi size yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları verdiyse vurguların ses klipleri oynatabilirsiniz.

Ev sahibi size yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları verdiyse vurguların ses klipleri oynatabilirsiniz.

Mobil cihazda toplantıyla ilgili öne çıkanları gözden geçirebilirsiniz.

1

Uygulamanız üzerinde Toplantı Bilgilerisayfasındaki Vurgular sekmesine dokunun.

Toplantı Bilgileri sayfanıza giderek daha fazla bilgi almak için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.

2

Şunları yapabilirsiniz:

Seçenek Açıklama

Vurgulanan ses çal

Vurguları seçin ve öğesine Ses Çaldokunun.

Filigran
15 Mar 2021| görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Toplantılar için Webex Yardımcısı tarafından Oluşturulan Toplantı Dökümlerini İnceleme ve Yönetme

Toplantı sahibi toplantıyı kaydettiğinde, toplantı sona erdikten sonra kayıttan bir döküm oluşturulur. Ev sahibi, dökümü diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve onlara yalnızca görüntüleme veya düzenleme ayrıcalıkları verebilir.

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

Bu özellik, toplantılara video sistemlerinden katılmak için Cisco Webex video platformu 2.0 sürümünü gerektirir. Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için Cisco Webex Meetings Sürümünüzün Numarasını Bulma bölümüne bakın.

Webex Yardımcı, Webex sitesinde etkinleştirilmişse toplantı sahipleri toplantı sırasında Webex Yardımcıyı etkinleştir veya kapatabilirsiniz. Bir toplantıyı her başlatmada Webex Yardımcıyı otomatik olarak açmak için Planlama tercihleri seçeneğinde Webex Yardımcısı seçeneğiniişaretleyin.

Döküm için ayrıcalıkları düzenlemeye sahip herkes dökümü indirebilir, ses klibi oynatabilir, döküm metnini düzenleyebilir ve döküm metninden vurgular oluşturabilir.

Dökümü inceleme ve düzenleme

1

Webex siteniz üzerinde Toplantı içeriği sayfasında bulunan Döküm sekmesini seçin.

Toplantı içeriği sayfasına gitmek için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı Tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.

Döküm sekmesi
2

Toplantı sahibi siz veya toplantı sahibi size toplantı içeriği için ayrıcalıkları düzenle verdiyse şunları yapabilirsiniz:

Seçenek Açıklama

Ses klibi çal

Duymak istediğiniz metnin üzerine gelin ve Ses Çal öğesiniSes Çalseçin.

Döküm metnini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz metnin üzerine gelin ve Dökümü düzenle öğesiniDökümü düzenleseçin. Değişikliklerinizi yapın ve Dökümü Düzenle öğesiniDökümü Düzenlemeyi Kaydetseçin.

Bazı döküm metinlerinden vurgu oluşturma

Metnin üzerine gelin ve Vurgular için ekle öğesiniseçin. Metin, Not vurgusu olarak Vurgular sekmesine eklenir.

Dökümü indir

Döküm sekmesi altında, indirmek istediğiniz biçimin dosya adını seçin.

Dökümü WebVTT (.vtt) veya metin (.txt) biçiminde indirebilirsiniz.

Ev sahibi size yalnızca görüntüleme ayrıcalıkları verdiyse dökümlerin ses klipleri oynatabilirsiniz.

Döküm ayrıcalıklarını düzenleyebilir olan herkes bir ses klibi oynatabilir ve döküm metnini düzenleyebilir.

Toplantı dökümden bir mobil cihaz üzerinde ses klibini oynatabilirsiniz.

1

Uygulamanız üzerinde Toplantı Bilgilerisayfasındaki Döküm sekmesine dokunun.

Toplantı Bilgileri sayfanıza giderek daha fazla bilgi almak için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Görüntüleme.

2

Toplantı sahibi siz veya toplantı sahibi toplantı içeriğini paylaşılansa şunları yapabilirsiniz:

Seçenek Açıklama

Ses klibi çal

Duymak istediğiniz metne dokunun ve öğesine Ses Çaldokunun.

Döküm metnini düzenleme

Düzenlemek Dökümü düzenle istediğiniz metnin yanındaki öğesine dokunun. Değişikliklerinizi yapın ve öğesini Dökümü Düzenlemeyi Kaydetseçin.

Eğer ev sahibi size yalnızca ayrıcalıkları görüntüle verdiysse de dökümlerin ses klipleri oynatabilirsiniz.

Filigran
15 Mar 2021| görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Cisco Webex Meetings'de Tüm Toplantılarda Anahtar Sözcükler Arama

Toplantıda veya bir şeyin tartışılan birden fazla toplantıda tam yeri bularak Toplantı dökümleri için Webex Yardımcınızı daha iyi kullanın.

Bir toplantıda önemli bir an bulmak için sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğunu kullanarak toplantılarınızı, kayıtlarınızı ve dökümlerinizi arayabilirsiniz. Daha sonra, toplantıda o an için sadece ses çalabilirsiniz veya toplantı ayrıntılarını görüntüebilirsiniz.
Bir sözcük veya ifade ara

Döküm toplantı için oluşturulmamışsa veya toplantı Webex yardımcınız Webex sitesinde etkinleştirilmeden önce oluşturulmuşsa anahtar sözcük yalnızca toplantı başlığında kullanıldıktan sonra kullanılmaktadır.

Başlamadan önce

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

1

Arama çubuğuna aramak istediğiniz sözcüğü veya ifadeyi yazın.

Sözcüğü arama çubuğuna yazın
2

Arama sonuçlarından herhangi bir öğeyi seçin.

Filigran
15 Mar 2021| görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Meetings için Webex Yardımcısı Tarafından Oluşturulan Toplantı İçeriğini Silme

Artık ihtiyaç duyulamazsa kaydı ve vurguları sahibi olduğu toplantılardan silebilirsiniz. Toplantı sahibi size sahip bir toplantı içeriği paylaştı ve size ayrıcalıkları verdiyse, toplantı vurgularını silebilirsiniz.

Başlamadan önce

Webex Yardımcısı, Webex Meetings sürüm 40.4 ve sonrasında mevcuttur.

1

Bir kaydı silmek için:

 1. Sol navigasyon çubuğundan Kayıtlar'ı seçin.

 2. Kaydın Daha Fazla yanında öğesini ve ardından Sil öğesini ve ardından Sil öğesini > seçin.

  Kayıt çöp kutusuna atlır ve kalıcı olarak silmedikçe 30 gün boyunca burada kalır.
 3. Çöp kutusunda kaydı kalıcı olarak silmek için Kayıtlı Toplantılarım altında Silindi öğesiniseçin.

  Silindi'yi seçin
 4. Kaydın yanında yer alan Çöp Kutusu öğesini Çöp Kutusu seçin.

2

Vurguları silmek için bkz. Toplantılar için Webex Yardımcısı Kullanılarak Oluşturulan Vurguları Gözden Geçirme ve Yönetme.

Bu makale yararlı oldu mu?

İlgili Makaleler

En Son Görüntülenenler

×