Webex Teams toplantısında, herkes diğer katılımcıların sesini kapatabilir.

Webex toplantılarında veya kişisel toplantı odası toplantılarında, diğer kişilerin sesini yalnızca toplantı sahibi ortak toplantı sahibi kapatabilir.

Bire bir çağrıda diğer kişinin sesini kapatmak da mümkündür.


Katılımcıların seslerini kapattıktan sonra tekrar açamazsınız. Seslerini kendileri açmaları gerekir.

1

Çağrıdayken veya toplantıdayken katılımcı listesine dokunun.

2

Sesini kapatmak istediğiniz katılımcılara dokunun ve sesi kapat öğesini seçin.

1

Çağrıdayken veya toplantıdayken katılımcı listesine dokunun.

2

Sesini kapatmak istediğiniz katılımcılara dokunun ve sessiz öğesini seçin.

1

Çağrıdayken veya toplantıdayken katılımcı listesine gidin.

2

Sesini kapatmak istediğiniz katılımcıları seçin ve sesi kapat öğesini seçin.