Bir toplantıya veya çağrıya katılmadan önce video olmadan katılmayı seçebilir, seçeneğine tıklayın ve Video yok seçeneğini seçin. Videoyla katılmayı seçerseniz videonun olduğunu göstermek için mavi bir simge görünür.

Videosunu kapatmak için öğesini tıklatın. Simge griye dönerse videonun kapalı olduğunu haber veebilirsiniz.

Tercih ederseniz, bir çağrı yapma veya bir toplantıya katılmadan önce videomu kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sesli Toplantıya katılma Cisco Webex Çağrı.