1

Toplantılar ' agidin.

2

Ayrıntılarını görmek için listede bir toplantıya tıklayın. Toplantı listeniz hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex'te Gelecek Toplantıları Görüntüleme.


 

Microsoft Exchange takviminiz, Microsoft 365 takviminiz veya G Suite için Google Takvim'den Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti toplantılarını kullanıyorsanız Webex sitesinden planlanan toplantılara ek olarak görünür.

3

Toplantı ayrıntılarında, toplantınıza katılmak için Katıl'a tıklayın.

Katıl düğmesi, planlanan başlangıç zamanından 5 dakika önce görülür.


 

Bir Webex ekip toplantısına katılmakta sorun varsa Webex ekip toplantısına katılamayan kişilerin sayısı değişiklik gösterebilir. Numara, bu toplantıyla ilişkili alanı oluşturan kişinin hesap türüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde Toplantı Özellikleri ve Toplantı Sponsorları.

4

Toplantıya katılmadan önce ses ve görüntü ayarlarınızı seçin.

5

Bir video sistemine bağlanmak içintıklayın.

6

Toplantıya Katıl'a tıklayın.

1

Toplantılar ' agidin.

2

Toplantı hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve kimlerin davet olduğunu görmek için toplantının herhangi bir yere dokunun.

Microsoft Exchange takviminiz, Microsoft 365 takviminiz veya G Suite için Google Takvim'den Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti toplantılarını kullanıyorsanız Webex sitesinden planlanan toplantılara ek olarak görünür. Yerel cihaz takviminize bağlı toplantılar da görünür.

3

Toplantı ayrıntılarında, toplantıya katılmak için Katıl'a dokunabilirsiniz. Düğme, toplantı başlama zamanından 5 dakika önce görünür ve planlanan başlangıç saatlerine kadar olan dakika sayısını gösterir. Webex ekibi toplantısı ise alana mesaj göndermek için Mesaj'a dokunabilirsiniz.


 

İstendiğinde toplantınıza katılmak için önce Webex Meetings uygulamasını yükleyin.


 

Webex ekip toplantısına katılmakta sorun ediyorsanız bu, Webex ekip toplantısına katılamayan kişilerin sayısı, bu toplantıyla ilişkili alanı oluşturan kişinin hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde Toplantı Özellikleri ve Toplantı Sponsorları.

4

Toplantıya katılmadan önce ses ve görüntü ayarlarınızı seçin.

5

Bir video sistemine bağlanmak içindokunun.

6

Katıl’a dokunun.

1

Toplantılar ' agidin.

2

Katılmak istediğiniz toplantının yanındaki Katıl'a tıklayın.


 

Katıl düğmesini görmüyorsanız toplantıya toplantı ayrıntılarından katılabilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için listede bir toplantıya tıklayın, Toplantı Açıklaması 'na tıklayınve ardından toplantı bağlantısını kopyalayın. Toplantı listeniz hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex'te Gelecek Toplantıları Görüntüleme.

Microsoft Exchange takviminiz, Microsoft 365 takviminiz veya G Suite için Google Takvim'den Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti toplantılarını kullanıyorsanız Webex sitesinden planlanan toplantılara ek olarak görünür.

Webex ekip toplantısına katılmakta sorun ediyorsanız bu, Webex ekip toplantısına katılamayan kişilerin sayısı, bu toplantıyla ilişkili alanı oluşturan kişinin hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex üzerinde Toplantı Özellikleri ve Toplantı Sponsorları.

3

İstendiğinde Cisco Webex Meetings'i Aç 'atıklayın.


 

Tarayıcınızdan Katıl'ı tıklatarak da tarayıcınızdankatılabilirsiniz.

4

Toplantıya katılmadan önce ses ve görüntü ayarlarınızı seçin.


 

Tarayıcınızdan katılırsanız kameranızı ve mikrofonunu kullanmak için tarayıcıya izin vermek zorundaabilirsiniz.

5

Katıl veya Toplantıya katıl öğesinitıklatın.