Gelişmiş derin öğrenim, konuşma ve ses işleme teknolojimiz, gürültüyi herhangi bir dilde insani konuşmadan ayırmaktır. İş arkadaşlarınız sizi duyacak, çalışma alanı gürültülerini değil.

Bu özellik, yalnızca bilgisayar sesini kullanırken arka plan gürültüsünün ortadan kaldırır.

Başlamadan önce

Bu özellik, WBS40.10 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü veya Webex Meetings Webex Events için Uygulama Sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

Bir toplantıyı başlatırken veya toplantıya katılırken ya da toplantı sırasında herhangi bir zamanda Ses seçenekleri seçeneğine tıklayın, Ayarlar 'a Ses seçenekleritıklayın ve Arka plangürültüsüni kaldır seçeneğini kontroledin.

Arka plan gürültüsü kaldır onay kutusu

Müzik modu kapalı olduğunda Arka plan gürültüsüni kaldır seçeneği kullanılabilir. Arka plan gürültüsünün işaretini kaldırmak için Müzik modu işaretini kaldırın.