Webex'te başka birini Webex planlanmış bir toplantının veya Kişisel Toplantı Odası toplantısının sahibi olarak verdiğinizde bu kişinin:

  • Kişi ekle veya kaldır

  • Kişilerin sesini kapatma veya sessizden alma

  • Toplantıyı kilitleme veya toplantının kilidini açma

  • Toplantıyı kaydetme

  • Toplantıyı sonlandırma

Siz olmadan başka birinin toplantı başlatmasına izin almak veya başka birinin alternatif toplantı sahibi olması için izin velisiniz. Bunu Webex tarafından planlanan veya Kişisel Toplantı Odası toplantıları için kullanabilirsiniz. Daha sonra katılırsanız toplantı sahibi otomatik olarak siz oluruz.


Bu özelliği, yalnızca Webex sitesi Cisco Webex Control Hub üzerinde yönetiliyorsa veya Cisco Webex Control Hub ile bağlantılı isekullanabilirsiniz. Sizin ve alternatif toplantı sahipleri için Webex Meetings hesaplarının daWebex hesaplarınıza bağlı olması gerekir.

Bir toplantı sırasında, yeni bir toplantı sahibi atadığınız ya da toplantıda kalabilir ya da toplantıdan ayrılarak.

  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve toplantıda kalmak için katılımcılar listesine gidin. Ardından yeni sunucu adına sağ tıklayın ve Sunucu Olarak Ata öğesinitıklayın.
  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve ardından toplantıdan ayrılmak için Toplantıdan ayrıl'a tıklayın ve ardından Toplantıdan Ayrıl'ıseçin. Yeni bir toplantı sahibi seçin ve Toplantıdan ayrıl seçeneğinetıklayın.

Bir toplantı sırasında, yeni bir toplantı sahibi atadığınız ya da toplantıda kalabilir ya da toplantıdan ayrılarak.

  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve toplantıda kalmak için Katılımcılar öğesine dokunun. Ardından yeni sunucu adına dokunun ve Sunucu Olarak Ata öğesiniseçin.
  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve ardından toplantıdan ayrılmak için Çağrıyı bitir 'edokunun. Ardından, Sunucu Ata ve Ayrıl öğesinedokunun, yeni bir sunucu seçin ve Ata'ya tıklayın ve ayrıl.