Bir başka birini bir Webex toplantı planladı veya Kişisel Toplantı Odası toplantısının sahibi Webex siz de izin verdiğinizde:

  • Kişi ekle veya kaldır

  • Kişilerin sesini kapatma veya sessizden alma

  • Toplantıyı kilitleme veya toplantının kilidini açma

  • Toplantıyı kaydetme

  • Toplantıyı sonlandırma

Siz olmadan başka birinin toplantı başlatmasına izin almak veya başka birinin alternatif toplantı sahibi olması için izin velisiniz. Bu, planlanmış Webex Kişisel Toplantı Odası toplantılarında da yapabiliriz. Daha sonra katılırsanız toplantı sahibi otomatik olarak siz oluruz.


Bu özelliği, yalnızca Webex sitesi Webex veya bu özellik ile bağlantılı iseCisco Webex Control Hub. Sizin ve alternatif toplantı sahipleri Webex Meetings hesaplarınızı da hesap Webex gerekir.

Bir toplantı sırasında, yeni bir toplantı sahibi atadığınız ya da toplantıda kalabilir ya da toplantıdan ayrılarak.

  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve toplantıda kalmak için katılımcılar listesine gidin. Ardından yeni sunucu adına sağ tıklayın ve Sunucu Olarak Ata öğesinitıklayın.
  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve ardından toplantıdan ayrılmak için Toplantıdan Ayrıl'a tıklayın ve Ardından Ata ve Toplantıdan Ayrıl'ıseçin. Katılımcı listesinden yeni bir toplantı sahibi seçin ve Ata'ya tıklayın ve ayrıl.

Bir toplantı sırasında, yeni bir toplantı sahibi atadığınız ya da toplantıda kalabilir ya da toplantıdan ayrılarak.

  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve toplantıda kalmak için Katılımcılar öğesine dokunun. Ardından yeni ana bilgisayar adına dokunun ve Ana Bilgisayar Olarak Ata öğesiniseçin.
  • Başka birini toplantı sahibi yapmak ve ardından toplantıdan ayrılmak için Çağrıyı bitir öğesinedokunun. Ardından, Sunucu Ata ve Ayrıl öğesinedokunun, yeni bir sunucu seçin ve Ata'ya tıklayın ve ayrıl.