Інформація про безпеку й продуктивність

Відключення електроенергії

Для доступу до екстрених служб із телефона потрібно, щоб він отримував живлення. Якщо відключиться електропостачання, виклик служб, зокрема екстрених, не працюватиме, поки живлення не відновиться. У разі вимкнення або переривання електропостачання може знадобитися скинути або повторно налаштувати обладнання, перш ніж можна бути викликати служби, у том числі екстрені.

Регулятивні домени

Медичні середовища

Цей виріб не є медичним пристроєм і використовує неліцензований діапазон частот, що може зазнавати перешкод від інших пристроїв або обладнання.

Зовнішні пристрої

Рекомендується використовувати якісні зовнішні пристрої, які захищені від небажаних радіочастотних (РЧ) і аудіочастотних (АЧ) сигналів. До категорії зовнішніх пристроїв належать гарнітури, кабелі й з’єднувачі.

Певний шум усе одно може виникати. Це залежить від якості самих пристроїв і відстані до інших пристроїв, наприклад мобільних телефонів і приймально-передавальних радіостанцій. У таких випадках рекомендується виконати принаймні одну з описаних нижче дій:

 • Перемістіть зовнішній пристрій подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Прокладіть кабелі зовнішнього пристрою подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Використовуйте екрановані кабелі для зовнішнього пристрою або кабелі з кращим екрануванням і роз’ємом.

 • Зменште довжину кабелю зовнішнього пристрою.

 • Застосуйте ферити або інші подібні пристрої до кабелів для зовнішнього пристрою.

Cisco не може гарантувати належну роботу зовнішніх пристроїв, кабелів і роз’ємів.


У країнах Європейського Союзу використовуйте лише зовнішні динаміки, мікрофони й гарнітури, які повністю відповідають Директиві щодо електромагнітної сумісності [89/336/EC].

Способи забезпечення живлення для телефонів

Забезпечити живлення телефона можна одним із таких способів:

 • За допомогою адаптера живлення, що постачається з телефоном.

Якщо ви не впевнені, чи підтримує ваша мережа PoE, зверніться до адміністратора.

Поведінка телефона під час перевантаження мережі

Усі фактори, які зменшують продуктивність мережі, можуть вплинути на якість звуку й відео телефона, а в деяких випадках призвести до розірвання виклику. Дії, що призводять до погіршення стану мережі, можуть бути, зокрема, такими:

 • Адміністративні завдання, як-от внутрішнє сканування портів або перевірка безпеки.

 • Атаки на вашу мережу, зокрема "відмова в обслуговуванні".

Попередження щодо сертифікації UL

Кабель LAN/Ethernet та інші кабелі, приєднані до пристрою, не повинні виходити за межі будівлі.

Якщо ви використовуєте пристрій разом із зовнішнім монітором, то задля запобігання травмуванням такий монітор не повинен важити понад 6,84 кг.

Клас живлення 1

Вироби класу 1 потрібно підключати до розетки живлення із захисним заземленням.

Етикетка товару

Етикетка товару розташована внизу пристрою.

Заяви про відповідність вимогам

Заяви про відповідність вимогам для ЄС

Маркування CE

На обладнання й упаковку нанесено позначку СЕ.

Логотип СЕ

Заява про вплив РЧ для ЄС

Цей пристрій пройшов оцінювання, і його визнано таким, що відповідає Директиві 2014/53/EU ЄС щодо електромагнітних полів.

Заяви про відповідність для США

Частина 15. Радіопристрій


Радіопристрій (відповідно до частини 15) працює з іншими пристроями на тій самій частоті без перешкод. Будь-які зміни або модифікації зазначеного виробу, які не були прямо схвалені компанією Cisco, включаючи використання антен виробництва не компанії Cisco, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього пристрою.

Заяви про відповідність вимогам для Канади

Цей пристрій відповідає стандартам RSS для пристроїв, які не підлягають ліцензуванню з боку Міністерства промисловості Канади. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи. Під час використання цього телефона неможливо забезпечити конфіденційність зв’язку.

Цей виріб відповідає застосовним технічним специфікаціям Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Заява про вплив РЧ для Канади

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ОБМЕЖЕННЯМ ISED RSS-102 R5 ЩОДО ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Пристрій містить радіопередавач і приймач. Його розроблено так, щоб не перевищувати обмеження щодо загального (неконтрольованого) впливу радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), як зазначено в RSS-102 з посиланням на Зведення 6 норм і правил щодо безпеки Міністерства охорони здоров’я Канади, а також передбачено суттєвий запас безпеки для захисту всіх людей незалежно від віку та стану здоров’я.

Системи розроблено з думкою про те, що під час експлуатації кінцевий користувач не повинен торкатись антен. Рекомендується розташувати систему в такому місці, де антени можуть залишатися принаймні на мінімальній зазначеній відстані від користувача згідно з нормативними правилами. Це допоможе зменшити загальний вплив на користувача або оператора.

У рамках сертифікації щодо радіочастот пристрій пройшов випробування, і було визначено, що він відповідає застосовним правилам.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Заява про використання високопотужних радарних станцій для Канади

Користувачам потрібно також повідомити про те, що високопотужні радарні станції призначаються як основні користувачі (тобто користувачі з вищим пріоритетом) смуг 5250–5350 МГц і 5650–5850 МГц, а також що ці радари можуть створювати перешкоди для пристроїв LE-LAN і/або пошкоджувати їх.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Заяви про відповідність вимогам для Нової Зеландії

Загальне попередження про дозвіл на підключення (PTC)

Надання дозволу Telepermit на використання будь-якої одиниці термінального обладнання означає лише те, що компанія Spark NZ визнала цей прилад таким, який відповідає мінімальним умовам для підключення до її мережі. Цей дозвіл не означає, що компанія Spark NZ підтверджує якість виробу, і не надає жодної гарантії. Крім того, він не гарантує, що одиниця обладнання працюватиме коректно за всіма критеріями з іншою одиницею іншої марки або моделі, для якої надано дозвіл Telepermit, а також не означає, що будь-який виріб сумісний з усіма мережевими службами Spark NZ.

Використання IP-мереж з PSTN

Протокол Інтернету (IP) за своїм призначенням затримує мовні сигнали згідно з формулюванням та адресатом кожного пакету даних. За стандартом доступу Spark NZ Access Standards рекомендується, щоб постачальники, виробники та установники, які використовують цю технологію під час вхідних або вихідних викликів через PSTN, посилалися на вимоги моделі ITU E при розробці власних мереж. Загальною метою є мінімізація затримок, спотворень та інших порушень у передаванні даних, особливо для викликів із залученням стільникових та міжнародних мереж, які вже зазнають значних затримок.

Використання стиснення голосу через PSTN

Через великі затримки, які вже виникали під час викликів на стільникові та міжнародні мережі, деякі з них були спричинені використанням технологій стиснення голосу. Стандарти доступу Spark NZ будуть підтримувати лише голосову технологію G711 для використання на PSTN. G711 є "методом миттєвого кодування мови", тоді як G729 та всі його варіанти вважаються "майже миттєвими", що вносить додаткову затримку в мовний сигнал.

Ехоподавлення

Зазвичай засоби ехоподавлення не вимагаються в телефонній мережі Spark NZ PSTN, оскільки географічні затримки є прийнятними там, де втрати від повернення CPE підтримуються в межах Telepermit. Однак ті приватні мережі, які використовують технологію передачі голосу за IP (VoIP), повинні забезпечувати ехоподавлення для всіх голосових викликів. Комбінований ефект затримки перетворення аудіо / VoIP та затримки маршрутизації за IP може спричинити необхідність часу на ехоподавлення до 64 мс.

Заява про відповідність вимогам для Аргентини

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Інформація про відповідність вимогам для Бразилії

Інформація про відповідність вимогам для Японії

Відповідність правилам VCCI для обладнання класу B

Інформація про відповідність для Мексики

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

 1. Es posible que este equipo o dispositivo no reason interferencia perjudicial y

 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Заяви про відповідність вимогам FCC

Федеральна комісія зв’язку вимагає заяв про відповідність для наступних заяв.

Заява щодо частини 15.19 FCC

Цей пристрій відповідає правилам частини 15 FCC. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.

Заява щодо частини 15.21 FCC

Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання нормативних положень, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Заява про вимоги FCC щодо РЧ-випромінювання

Це обладнання відповідає обмеженням FCC щодо випромінювання, установленим для неконтрольованого середовища. Кінцеві користувачі повинні дотримуватися конкретних інструкцій з експлуатації, щоб забезпечити відповідність вимогам щодо РЧ-випромінювання. Цей передавач має бути на відстані щонайменше 20 см від користувача і не повинен бути розташований або працювати разом із будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Заява про вимоги FCC щодо приймачів і цифрових пристроїв класу B

Цей виріб пройшов перевірку й відповідає обмеженням щодо цифрових пристроїв класу B, передбаченим у частині 15 правил FCC. Ці обмеження забезпечують раціональний захист від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Обладнання генерує, використовує та випромінює радіочастотну енергію, тому в разі недотримання вказівок зі встановлення та використання може спричиняти шкідливі перешкоди. Однак гарантувати, що перешкоди не виникатимуть в окремому випадку встановлення, неможливо.

Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналів (це можна з’ясувати, вимикаючи та вмикаючи пристрій), їх можна спробувати усунути, скориставшись принаймні одним із запропонованих нижче способів:

 • Змініть орієнтацію або розміщення приймальної антени.

 • Збільште простір між обладнанням і пристроями

 • Підключіть обладнання до розетки, у яку не підключено приймач

 • Зверніться до постачальника або спеціаліста з телевізійної чи радіотехніки по допомогу

Огляд засобів безпеки продуктів Cisco

Цей продукт має криптографічні функції й підпадає під дію законів США та місцевих законів щодо імпорту, експорту, передавання та використання. Постачання криптографічних продуктів Cisco не передбачає імпорт, експорт, розповсюдження або використання шифрування з боку третіх осіб. Імпортери, експортери, дистриб’ютори й користувачі відповідають за дотримання законів США й місцевих законів країни. Використовуючи цей продукт, ви погоджуєтеся дотримуватися застосовних законів і постанов. Якщо ви не можете дотримуватися законів США й місцевих законів, негайно поверніть виріб.

Додаткову інформацію про правила експорту США можна знайти за адресою https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Важлива інформація в Інтернеті

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Ліцензійна угода кінцевого користувача (EULA) знаходиться тут: https://www.cisco.com/go/eula

Інформація про відповідність нормативним документам і безпеку

Інформацію про відповідність нормативним документам і безпеку (RCSI) опубліковано тут:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/webex/deskhub/RCSI/RCSI-0163-book.pdf