Домакинът и cohost могат да свалят ръцете от списъка с участници на устройството, за да следят участниците, които все още имат въпроси. Само домакинът и cohost имат тези контрол. Понижаването на вдигнатите ръце е налично в срещи, където е налична възможност за повишаване на ръцете.


Понижаването на вдигнатите ръце не се поддържа в събрания с подкрепата на космоса и обаждания в 1:1.

За да спуснете ръка от един участник, отидете в списъка с участници, изберете лицето и докоснете Долна ръка .Ако искате да понижите всички ръце, отидете в списъка с участници, изберете Още (...) и докоснете Понижи всички ръце .