Hostitel a spoluhostitel může spustit ruce ze seznamu účastníků na zařízení, aby měl přehled o účastnících, kteří stále mají otázky. Tyto ovládací prvky má pouze hostitel a spoluhostitel. Spouštění zvednutých rukou je k dispozici na schůzkách, kde je k dispozici možnost zvednutí ruky.


Spouštění zdvižených rukou není podporováno při schůzkách zajištěných prostorem a hovorech 1:1.

Otevřete seznam účastníků, vyberte osobu a klepněte na Dolní.

Chcete-li stáhnout všechny handy, otevřete seznam účastníků, vyberte Více A klepněte na Spustit všechny ruce.