המארח והמארח השותף יכולים להוריד ידיים מרשימת המשתתפים במכשיר כדי לעקוב אחר משתתפים שעדיין יש להם שאלות. רק למארח ולמארח השותף יש פקדים אלה. הורדת ידיים מורמות זמינה בפגישות בהן קיימת יכולת הרמת יד.


הורדת ידיים מורמות אינה נתמכת בפגישות עם גיבוי שטח ובשיחות 1:1.

פתח את רשימת המשתתפים, בחר את האדם והקש על יד תחתונה.

כדי להוריד את כל הידיים, פתח את רשימת המשתתפים, בחר עוד והקש על הנמך את כל הידיים.