Domaćin i zadrugar mogu da spuštaju ruke sa liste učesnika na uređaju kako bi pratili učesnike koji još uvek imaju pitanja. Samo domaćin i ko-domaćin imaju ove kontrole. Spuštanje podignutih ruku dostupno je na sastancima na kojima je dostupna mogućnost podizanja ruke.


Spuštanje podignutih ruku nije podržano na sastancima koje podržava svemir i 1:1 pozivima.

Otvorite listu učesnika, izaberite osobu i dodirnite Donji deo ruke.

Da biste spustili sve ruke, otvorite listu učesnika, izaberite Više I tapnite na Donji deo svih ruku.