Verten og medverten kan senke hendene fra deltakerlisten på enheten for å holde styr på deltakere som fortsatt har spørsmål. Bare verten og medverten har disse kontrollen. Senking av løftede hender er tilgjengelig i møter der løftehåndsevne er tilgjengelig.


Senking av løftede hender støttes ikke i romstøttede møter og 1:1-anrop.

Gå til samtalekontrollene for å senke hånden fra én deltaker. Åpne deretter deltakerlisten, velg personen og trykk Senk hånden .For å senke alle hender, åpne deltakerlisten, velg Mer og trykk Senk alle hender .