Ако не виждате опцията да вдигнете ръка, домакинът или cohost може да не позволят на участниците да вдигнат ръце.

Щракнете върху Участници и след това щракнете върху Повишаване на ръката до името си.

За да спуснете ръката си, кликнете върху Долна ръка до името си в панела "Участници".


 

Ако срещата ви има реакции , можете също давдигнете и спуснете ръката си от менюто "Реакции", или да използвате разпознаване на жестове.

Как вдигате и спускате ръката си зависи от вашето устройство.

За телефони с iOS и Android докоснете Още опции , след коетодокоснете Повишаване на ръката или Долна ръка.

За iPads и Таблети с Android докоснете Реакции , след коетодокоснете Повишаване на ръката или Долна ръка .


 

Ако използвате iPad или таблет с Android и реакциите са изключени за събранието ви, докоснете Повишаване на ръката или Долна ръка от контролите на събранието.