Анотиране при споделяне на екрана

1

Споделете екрана на преносимия компютър или мобилния телефон на таблото. Прочетете тази статия, за да научите как да го правите безжично и тази статия , за работа с HDMI кабел.

2

Докоснете , за да започнете да анотирате. Ако не се вижда, докоснете екрана веднъж. Отварянето на функцията за рисуване може да отнеме няколко секунди.

3

Рисувайте върху дела на екрана с наличните цветове. Можете да използвате гумичка, за да премахнете това, което не искате да запазите. За да се върнете назад с една стъпка, докоснете .

За да промените размера на писалката, докоснете иконата на писалката, за да отворите опциите . Докоснете, за да изберете дебелината на линията, която желаете да използвате.

За да изчистите бялата дъска, докоснете иконата на гумичка два пъти и докоснете Изчистване на всички икони.

Защипете сензорния екран за увеличаване или намаляване на картината. Можете да увеличите до 3x. По време на увеличение, можете да премествате бялата дъска наоколо, като натиснете с два пръста и плъзнете към посоката, в която искате да преместите картината.


4

Когато приключите с анотациите си, докоснете Готово .

След като докоснете Готово можте да избирате между Стоп или Възобновяване. Ако искате да спрете споделянето на екрана си, изберете Стоп. Изображението се съхранява временно в менюто "Бяла дъска" на таблото. Можете да продължите да работите по него по-късно по време на сесията си, като докоснете изображението и иконата за анотиране.. Изображението се изтрива, когато таблото не е активно.

Ако искате да спрете анотирането и да се върнете към дела на екрана, изберете Възобновяване . Изображението се съхранява временно в менюто "Бяла дъска" на таблото. Можете да продължите да работите по него по-късно по време на сесията си, като докоснете изображението и иконата за анотиране..

Анотиране на файлове

Можете да анотирате файловете, които сте споделили в Webex Space, включително файлове за управление на корпоративно съдържание (ECM).

1

Отворете Webex space на Board или Desk Pro и докоснете Файлове . Вижте тази статия за повече информация относно преглеждането на файл на вашето устройство.

2

Докоснете , за да започнете да анотирате. Ако не се вижда, докоснете екрана веднъж. Отварянето на функцията за рисуване може да отнеме няколко секунди.3

Когато приключите с анотациите си, докоснете Готово . Можете да намерите анотираното си изображение в менюто "Бяла дъска" и папката "Бяла дъска" на Webex Space.

Анотиране на уеб приложения

Можете да анотирате уеб приложенията, които са отворени на таблото и Desk Pro.

1

Докоснете , за да започнете да анотирате. Ако не се вижда, докоснете екрана веднъж. Отварянето на функцията за рисуване може да отнеме няколко секунди.

2

Рисувайте на екрана с наличните цветове.

3

Когато приключите с анотациите си, докоснете Готово . Можете да намерите анотираното си изображение в менюто "Бяла дъска".

Създаване на копие на анотираното изображение

Можете да копирате изображението, което сте анотирали. Копието се записва в менюто Бяла дъска. Когато го отворите отново, можете да продължите да работите по него, както бихте на всяка друга бяла дъска.

1

Докоснете , за да започнете да анотирате. Ако не се вижда, докоснете екрана веднъж. Отварянето на функцията за рисуване може да отнеме няколко секунди.

2

За да създадете копие на анотираното изображение, докоснете долния ляв ъгъл.