Tento článek se nevztahuje na zařízení DX 70 a DX 80.

Přidávání poznámek na sdílení obrazovky

1

Sdílejte obrazovku svého notebooku nebo mobilního telefonu na desce. Přečtěte si tento článek , kde se dozvíte, jak to udělat bezdrátově, a tento článek pomocí kabelu HDMI.

2

Klepnutím zahájíte anotace. Pokud není viditelná, klepněte jednou na obrazovku. Otevření funkce kreslení může trvat několik sekund.

3

Kreslete na sdílení obrazovky s dostupnými barvami. Pomocí gumy můžete odstranit to, co nechcete zachovat. Chcete-li se vrátit o krok zpět, klepněte na .

Chcete-li změnit velikost pera, klepnutím na ikonu pera otevřete možnosti . Klepnutím vyberte tloušťku čáry, kterou chcete použít.

Chcete-li tabuli vymazat, klepněte dvakrát na ikonu gumy a klepněte na Ikona Vymazat vše.

Chcete-li obrázek přiblížit a oddálit, stažením prstů na dotykové obrazovce. Můžete přiblížit až na 3x. Při přiblížení můžete tabuli posouvat stisknutím dvou prstů a přejetím prstem do směru, kterým chcete obrázek přesunout.


4

Až budete s poznámkami hotovi, klepněte na Hotovo.

Po klepnutí na Hotovo si můžete vybrat mezi Zastavit nebo Pokračovat. Pokud chcete sdílení obrazovky ukončit, vyberte Zastavit. Obrázek se dočasně uloží do nabídky Tabule na desce. Můžete na něm pokračovat později během relace klepnutím na obrázek a Ikona poznámky. Obrázek se odstraní, když deska přejde do režimu spánku.

Pokud chcete zastavit přidávání poznámek a vrátit se ke sdílené složce obrazovky, vyberte Pokračovat. Obrázek se dočasně uloží do nabídky Tabule na desce. Můžete na něm pokračovat později během relace klepnutím na obrázek a Ikona poznámky.

Přidávání poznámek k souborům

Můžete anotovat soubory, které jste sdíleli v prostoru Webex, včetně souborů Enterprise Content Management (ECM).

1

Otevřete prostor Webex na zařízení Board nebo Desk Series a klepněte na Soubory . Další informace o zobrazení souboru v zařízení najdete v tomto článku .

2

Klepnutím zahájíte anotace. Pokud není viditelná, klepněte jednou na obrazovku. Otevření funkce kreslení může trvat několik sekund.3

Až budete s poznámkami hotovi, klepněte na Hotovo. Anotovaný obrázek najdete v nabídce Tabule a ve složce Tabule v prostoru Webex.

Přidávání poznámek do webových aplikací

Webové aplikace, které se otevírají na zařízeních řady Board a Desk, můžete přidávat poznámky.

1

Klepnutím zahájíte anotace. Pokud není viditelná, klepněte jednou na obrazovku. Otevření funkce kreslení může trvat několik sekund.

2

Kreslete na obrazovku s dostupnými barvami.

3

Až budete s poznámkami hotovi, klepněte na Hotovo. Anotovaný obrázek najdete v nabídce Tabule .

Vytvoření kopie anotovaného obrázku

Anotovaný obrázek můžete zkopírovat. Kopie se uloží do nabídky Tabule . Když ji znovu otevřete, můžete na ní pokračovat v práci jako na jakékoli jiné tabuli.

1

Klepnutím zahájíte anotace. Pokud není viditelná, klepněte jednou na obrazovku. Otevření funkce kreslení může trvat několik sekund.

2

Chcete-li vytvořit kopii anotovaného obrázku, klepněte do levého dolního rohu.