Tento článek se nevztahuje na zařízení DX 70 a DX 80.

Poznámka při sdílení obrazovky

1

Sdílejte obrazovky notebooku nebo mobilního telefonu na tabuli. V tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově, a tento článek popisuje sdílení obrazovky s pomocí kabelu HDMI.

2

Klepnutím Ke spuštění přidávání poznámek. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

3

S pomocí dostupných barev kreslete po sdílené obrazovce. Pokud chcete něco smazat, použijte gumu. Chcete-li se vrátit o krok zpět, klepněte na tlačítko .

Chcete-li změnit velikost pera, klepnutím na ikonu pera otevřete možnosti . Klepnutím vyberte tloušťku čáry, kterou chcete použít.

Chcete-li tabuli vymazat, klepněte dvakrát na ikonu gumy a pak klepněte na tlačítko Ikona Vymazat vše.

Chcete-li přiblížit nebo oddálit obrázek, stažením nebo roztažením prstů zvětšete nebo zmenšete zobrazení. Můžete použít až trojnásobné přiblížení. V přiblíženém zobrazení můžete tabuli posouvat stisknutím dvěma prsty a potažením do směru, kam chcete obrázek přesunout.


4

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo.

Po klepnutí na tlačítko Hotovo můžete vybrat buď Zastavit nebo Pokračovat. Pokud již nechcete obrazovku sdílet, klepněte na tlačítko Zastavit. Obrázek je dočasně uložen do nabídky Tabule zařízení Board. Můžete pokračovat v práci na ní později během své relace klepnutím na obrázek a Ikona Poznámka. Když zařízení Board přejde do režimu spánku, obrázek je odstraněn.

Pokud chcete zavřít poznámky a vrátit se na sdílení obrazovky, vyberte volbu Pokračovat. Obrázek je dočasně uložen do nabídky Tabule zařízení Board. Můžete pokračovat v práci na ní později během své relace klepnutím na obrázek a Ikona Poznámka.

Pokomentovat soubory

Poznámky nelze přidat k souborům, které sdílíte v prostoru Webex, včetně souborů Enterprise Content Management (ECM).

1

Otevřete Webex místo na kartě nebo v zařízení série plochy a klepněte na soubory . Další informace o zobrazování souborů v zařízení najdete v tomto článku.

2

Klepnutím Ke spuštění přidávání poznámek. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.3

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo. Obrázek s poznámkou můžete najít v nabídce tabule a ve složce tabule na Webex.

Přidání poznámky k webovým aplikacím

Můžete opatřovat poznámkami webové aplikace, které jsou otevírány na deskách a zařízeních řady stolních počítačů.

1

Klepnutím Ke spuštění přidávání poznámek. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

2

S pomocí dostupných barev kreslete po sdílené obrazovce.

3

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo. Obrázek s poznámkou můžete najít v nabídce tabule .

Vytvořit kopii obrázku s poznámkami

Obrázek s poznámkami můžete zkopírovat. Kopie se uloží do nabídky Tabule. Když ji znovu otevřete, můžete na ní dále pracovat, stejně jako u běžné tabule.

1

Klepnutím Ke spuštění přidávání poznámek. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

2

Chcete-li vytvořit kopii obrázku s poznámkami, klepněte na tlačítko V levém dolním rohu.