Бутонът B&O Cisco 980Power се намира на дъното на дясната чаша за уши.

Bang & Olufsen Cisco 980 Бутон за захранване

1

Натиснете бутона Захранване веднъж, за да включите слушалките си.

2

Натиснете бутона "Захранване" отново, за да го изключите.