Przycisk zasilania na karcie B & O Cisco 980 znajduje się w dolnej części strony z prawej strony.

Bang & Olufsen Cisco 980 — klawisz zasilania

1

Aby włączyć zestaw nagłowny, naciśnij jeden z przycisków zasilania .

2

Naciśnij ponownie przycisk zasilania , aby ją wyłączyć.