B & O Cisco 980 gumb za napajanje se nalazi na dnu desnog uha Cup.

Bang & Olufsen Cisco 980 gumb za napajanje

1

Pritisnite gumb za napajanje jednom kako biste uključili slušalice.

2

Ponovno pritisnite gumb za napajanje kako biste ga isključili.