Dugme B&O Cisco 980Power nalazi se na dnu desne šolje za uši.

Dugme "Bang & Olufsen Cisco 980 Power"

1

Pritisnite dugme " Napajanje" jednom da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

2

Ponovo pritisnite dugme "Napajanje" da biste ga isključili.