1

Щракнете върху Екипи и след това изберете екип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на член на екипа , въведете името или имейл адресана лицето, след което ги изберете от списъка.

1

Щракнете върху Екипи , след което изберетеекип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на членове на екипа , въведете името или имейл адресана лицето, изберете ги от списъка и щракнете върху Готово.

1

Чукнете Екипи и изберете екип.

2

Изберете Членове на екип , след което натиснете Добавяне на член на екипа. Можете да добавите по няколко души едновременно, да въведете първите букви от името или имейл адреса им и да ги изберете от списъка.

3

След това докоснете Добавяне.

1

Чукнете Екипи и изберете екип.

2

Изберете Членове на екип , след което натиснете Добавяне на членове на екип. Можете да добавите по няколко души едновременно, да въведете първите букви от името или имейл адреса им и да ги изберете от списъка.

3

След това натиснете OK.

1

Щракнете върху Екипии изберете екип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на член на екипа , въведете името или имейл адресана лицето, след което ги изберете от списъка или щракнете върху Добавяне на член на екипа.