1

Klikk Teams, og velg deretter et team.

2

Velg Medlemmer , klikk Legg tilgruppemedlem , skriv innpersonens navn eller e-postadresse, og velg dem deretter fra listen.

1

Klikk Team , og velg deretter etteam.

2

Velg Medlemmer , klikk Legg tilgruppemedlemmer , skriv innpersonens navn eller e-postadresse, velg dem fra listen, og klikk Ferdig.

1

Trykk på Teams, og velg et team.

2

Velg Gruppemedlemmer, og tapp deretter Legg til gruppemedlem. Du kan legge til flere personer om gangen, skrive inn de første bokstavene i navnet eller e-postadressen deres og velge dem fra listen.

3

Tapp deretter Legg til.

1

Trykk på Teams, og velg et team.

2

Velg Gruppemedlemmer, og tapp deretter Legg til gruppemedlemmer. Du kan legge til flere personer om gangen, skrive inn de første bokstavene i navnet eller e-postadressen deres og velge dem fra listen.

3

Tapp deretter OK.

1

Klikk Team , og velg etteam.

2

Velg Medlemmer , klikk Legg tilgruppemedlem , skriv innpersonens navn eller e-postadresse, og velg dem deretter fra listen eller klikk Legg til gruppemedlem.