1

Klikk på Teamsog velg deretter et team.

2

Velg Medlemmer , klikkLegg til et teammedlem , angi personens navn eller e-postadresse, og velg vedkommende fra listen.

1

Klikk på Teams, og velg deretter et team.

2

Velg Medlemmer , klikkLegg til teammedlemmer , angi personens navn eller e-postadresse, velg vedkommende fra listen, og klikk på Ferdig .

1

Gå til Meldinger , trykk på Teams og velg et team.

2

Trykk på Teammedlemmer , og trykk deretter på Legg til et teammedlem . Du kan legge til flere personer om gangen, skrive inn de første bokstavene i navnet eller e-postadressen deres og velge dem fra listen.

3

Trykk deretter på Legg til.

1

Gå til Meldinger , trykk på Teams og velg et team.

2

Trykk på Teammedlemmer , og trykk deretter påLegg til teammedlemmer . Du kan legge til flere personer om gangen, skrive inn de første bokstavene i navnet eller e-postadressen deres og velge dem fra listen.

3

Trykk deretter på OK.

1

Klikk på Teams, og velg et team.

2

Velg Medlemmer , klikkLegg til et teammedlem , angi personens navn eller e-postadresse, og velg vedkommende fra listen eller klikk Legg til et teammedlem .