1

לחץ צוותים ולאחר מכן בחר צוות.

2

בחר חברים , לחץ הוסף חבר צוות , הזן את שמו או "כתובת דוא""ל" של האדם ולאחר מכן בחר אותם מהרשימה.

1

לחץ צוותים , ולאחר מכן בחר צוות.

2

בחר חברים , לחץ הוסף חברי צוות , הזן את שמו או "כתובת דוא""ל" של האדם , בחר אותם מהרשימה ולחץ בוצע .

1

עבור אל העברת הודעות , הקש צוותים ולבחור צוות.

2

הקש חברי צוות , ואז הקש הוסף חבר צוות . אתה יכול להוסיף מספר אנשים בו-זמנית, להקליד את האותיות הראשונות של שמם או "כתובת דוא""ל" שלהם ולבחור אותם מהרשימה.

3

לאחר מכן, הקש הוסף .

1

עבור אל העברת הודעות , הקש צוותים ולבחור צוות.

2

הקש חברי צוות , ואז הקש הוסף חברי צוות . אתה יכול להוסיף מספר אנשים בו-זמנית, להקליד את האותיות הראשונות של שמם או "כתובת דוא""ל" שלהם ולבחור אותם מהרשימה.

3

לאחר מכן, הקש אישור .

1

לחץ צוותים , ובחר צוות.

2

בחר חברים , לחץ הוסף חבר צוות , הזן את שמו או "כתובת דוא""ל" של האדם ולאחר מכן בחר אותם מהרשימה או לחץ הוסף חבר צוות .