1

Klicka på Teamsoch välj sedan ett team.

2

Välj medlemmar, klickaLägg till teammedlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem i listan.

1

Klicka på Teamsoch välj sedan ett team.

2

Välj medlemmar, klickaLägg till teammedlemmar, ange personens namn eller e-postadress, välj dem i listan och klicka på Klart.

1

Gå till Meddelanden trycker du på Team och välj ett team.

2

Tryck Teammedlemmar och trycker sedan på Lägg till teammedlem . Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva in de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på Lägg till .

1

Gå till Meddelanden trycker du på Team och välj ett team.

2

Tryck på teammedlemmar och tryck sedan påLägg till teammedlemmar. Du kan lägga till flera personer åt gången, skriva in de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på OK .

1

Klicka på Teamsoch välj ett team.

2

Välj medlemmar, klickaLägg till teammedlem, ange personens namn eller e-postadress och välj sedan dem i listan eller klicka på Lägg till teammedlem.