1

Klicka på Teams och välj sedan ett team.

2

Välj Medlemmar, klicka på Lägg tillteammedlem, ange personens namn eller e-postadress och välj dem i listan.

1

Klicka på Teams och välj sedan ettteam.

2

Välj Medlemmar, klicka på Lägg till teammedlemmar, ange personens namn eller e-postadress,välj dem i listan och klicka på Klar.

1

Tryck på Teams och välj ett team.

2

Välj Teammedlemmaroch knacka sedan på Lägg till teammedlem. Du kan lägga till flera personer samtidigt, skriva de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Knacka sedan på Lägg till.

1

Tryck på Teams och välj ett team.

2

Välj Teammedlemmaroch knacka sedan på Lägg till teammedlemmar. Du kan lägga till flera personer samtidigt, skriva de första bokstäverna i deras namn eller e-postadress och välja dem i listan.

3

Tryck sedan på OK.

1

Klicka på Teams och välj ettteam.

2

Välj Medlemmar, klicka på Lägg tillteammedlem, ange personens namn eller e-postadress och välj dem i listan eller klicka på Lägg till teammedlem .