Препоръчителните браузъри са най-новите поддържани версии на:

  • Google Хром

  • Мозила Firefox

  • Край на Microsoft

  • Ябълково сафари

Някои браузъри изискват да предоставите разрешение за споделяне на екрана на компютъра, преди Webex Share да може да функционира правилно. Изберете иконата на сайта в адресната лента и дайте разрешение за споделяне на екрана.