Rekommenderade webbläsare som stöds är de senaste versionerna av:

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

  • Apple Safari

I vissa webbläsare måste du ge behörighet att dela datorskärmen innan Webex Share kan fungera korrekt. Välj platsikonen i adressfältet och ge behörighet att dela din skärm.