Doporučeny jsou nejnovější podporované verze prohlížečů:

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

  • Apple Safari

Některé prohlížeče vyžadují před správnou funkcí Webex Share povolení ke sdílení obrazovky počítače. Vyberte ikonu webu v adresním řádku a udělte povolení ke sdílení obrazovky.