Preporučeni pregledači su najnovije podržane verzije:

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

  • Apple Safari

Neki pregledači zahtevaju da dodelite dozvolu za deljenje ekrana računara da bi Webex Share ispravno funkcionisali. Izaberite ikonu lokacije na traci adresa i dajte dozvolu za deljenje ekrana.